מעמד הסופרים

עמוד:21

מעמד הסופרים לבסוף , מן הראוי לציין כי איגרות ירושלים הכלולות בארכיון אל עמארנה אינן רק מסמך אישי מאלף של שליט הנתון במצוקה , אלא גם מצבת _זכרון לסגל הסופרים המעולה ששימש בחצר הממלכה . על חשיבותו של מעמד הסופרים בעיני מלך ירושלים מלמדת העובדה , האופיינית לאיגרותיו שלו בלבד , שבסיום ארבע מהן באה במפתיע פנייה אל הסופר ששירת בלשכת פרעה במצרים . בפנייה מיוחדת זו מפציר שליט ירושלים בסופר המצרי שהלה ישמש לו מליץ 'במילים טובות' לפני פרעה . האם התוודע מלך ירושלים אישית לסופר זה , בנסיבות שאינן ידועות לנו ורק נוכל לשער אותן ? ייתכן כי בנעוריו שהה עבךח'בה בארץ מצרים , בעטייה של מדיניות הפרעונים להביא לארצם מדי פעם את בניהם ויורשיהם של מושלי כנען כבני ערובה , או כדי לחנכם באווירה מצרית . על נוהל זה נודע לא רק מתעודותיהם של תחותימס השלישי ואמנחתפ השני , אלא אף מכתובת ממקדש המתים של אמנחתפ השלישי ( אבי אח'נאתון , ( שמלך במצרים בימי נערותו של עבךח'בה . מכל מקום , איגרות ירושלים מרשימות בסגנונן הנמלץ ובנימתן הפתטית , שאין בהם כדי להאפיל על אמנות הניסוח הדיפלומטי התכליתי . יתר על כן , איגרות אלו , כפי שהכירו באחרונה כמה חוקרים , מתייחדות בדפוסי הכתב והכתיב שלהן , ומעל לכל בלשונן האכדית , השונים מן המקובל בארץ ישראל , והם דומים לנהוג בסוריה ובארצות הצפון . עם זאת , משופעים מכתבי ירושלים במילים , בצורות דקדוקיות ובשימושי לשון כנעניים , ובצדם מליצות המוכיחות בקיאות בנכסי הספרות הכנענית המקומית . כל הסממנים הללו מעידים שירושלים שימשה משכבר הימים מרכז חשוב לאסכולה של סופרים , בעלי מוניטין בידע המקצועי , עובדה שיש לה כנראה משמעות רבה גם לגבי תולדות ישראל והמקרא . שכן , משכבש דויד את העיר והפכה למרכז מדיני ורוחני של עם ישראל , ביסס את אושיות הממשל במידה רבה על המנגנון שמצא לפניו . מסתבר שבין שאר שריו מינה אף את סופר החצר מקרב האוכלוסייה הנוכרית . באופן זה מילאה ירושלים הקדומה תפקיד ראשון במעלה בהנהלתם של ערכי התרבות שהיו רווחים בכנען לבני ישראל _ובהחדרתם לספרות המקראית . לפנה"ס בקירוב , ' ( ההיסטוריה של ארץ ישראל , א , _, 1982 _עמ' ; 241-129 ב' מזר , 'ירושלים לפני מלכות דויד _/ ספר ירושלים ( תשט '' ז _, ( _עמ' ; 110-99 א' מלמט , 'ראשית האומה , ' ח '' ה _בן ששון ( עורך , ( תולדות עם ישראל — ימי קדם , תל אביב , 1969 _עמ' ; 90-9 קניון , ירושלים ; . _\ _1 . _\ _1316 , _771 _? _י _\\ _801110 _0 _? _1116 _. _16111- _מ _( 1 / _. _/ . _\ _¥ _. _£ _. _^ 101311 , " _111€ 3 _) _' 113 _מ , _// . 006 ( _110 _^ _6 3 י 3 _1 _. 611618 _מ _131 _ח 5316111 _/\ _- $ 1 _[)> , _631- _ז £ ע 611 $ ( 6 ( _18 . ) , _11 _/ _111 _] 011 ( 1 _01 ל _£ 01 146-166 _. קק 1016 1975 , _ח 11 _^ _4 _> _1016 011 1116 _30111 ) _68 111 _י 1 , _ה _6111161 קק , _/ 7 . 0111611 ) _00 _^ 61 31 . ( 6 ( 18 . ) , _\ _. _1 _^ _. 0 י 113 _מ _013 ק _\ _1680 _1 _< _151 _} _£ _1 _§ _€7- _(; _45 _, 16 ) , _ז _5114 ( 11 _£$ 1 _/ 1 _1101101 0 / 8 . _1 _^ _1 253-256 _. קק _0110380 1965 , 1 _^ _160 _, _01311 _( 1 _ה _26 _/^ _1€ _} _106010 _^ 0 / _1 _)\ _£ _. _1 £ ? _1 _* _5 _( _116 _מ 7116 _^ 11 ( 1 ( 116 810 י 1 < _15 1987 ; _6 . _\ _13231 , ק _-1 _) _1 811 ) _110 ( 11 _1 _* _3 _ז 1 , _711 £ £ _0 _מ _, 1 ( _16 _י _מ _€31133 _מ 1-33 ; 5 . 0110 , _^\ _§ _6 1 _. קק _} _1 £ _111 _§ £ _/ 1 ? £ ? _104 , . _161118316111 1986 , _ז _1 — ( 11 £ _0 _£ _50 _} _110 _} _1 _( _£ _< _1 _£ _ח _. _76711501 _£ 83-93 _. קק _§ _311 1980 , ז 1 ט _51 , ו _04 ז _8 השווה : מזר ( לעיל , הערה , ( 11 _עמ' . 221-208 להלן רשימת ביבליוגרפיה נוספת לנושא פרק זה : ר' גופנא _ונ' נאמן , 'ארץ ישראל בתקופה הכנענית : תקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת 1200-2000 )

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר