איגרות אל־עמארנה

עמוד:17

במכתבים מהדהדות סערת התקופה וחרדתו של שליט ירושלים נוכח הסכנות המאיימות על העיר חדשות לבקרים , ונחשפים התככים והמזימות מצד שכנים , החותרים תחת ממלכת ירושלים ומסכנים את קיומה . עם אויביו המושבעים של שליט ירושלים , הנזכרים לשמצה באיגרות , נמנו בני לבאיה , השולטים בשכם , וביחוד מלכאלו , מלך גזר - שליטי שתי הממלכות שגבלו במדינת ירושלים מצפון וממערב ועשו יד אחת נגדה . כן הצטרפו לחזית האנטי ירושלמית הערים לכיש , גת ואפילו אשקלון הרחוקה . אולם יותר מכל עורער בטחונה של ירושלים על ידי כנופיות הח'בירו , שפשטו בין המרכזים העירוניים . מצב הבטחון החמיר במיוחד בגבולה המערבי של ממלכת ירושלים , ועל כך מורות מספר ידיעות : שיירה ששוגרה מירושלים לפרעה נשדדה בעמק אילון ( במכתב מובא המונח הכנעני 'שדה נלינה , ( ' והערים ךבתה וקעילה סופחו לארץ האויב . אי אפשר לאתר בוודאות את מקומה של העיר רבתה , אך מסתבר כי שכנה בין גזר וירושלים ; ואילו קעילה , שעל השלטון בה התחרו מלך ירושלים _ושורךתה , מושל אחת מערי הממלכה בדרום או במערב הארץ ( יש סבורים ששלט בחברון , ויש מניחים ששלט בגת , ( שכנה בחורבת קילא , אחד התלים הבולטים בשפלה הפנימית דרומית לעדולם . על מעמדו האסטרטגי העדין של המקום בין מחנות עוינים מעיד מחזור הסיפורים בספר שמואל , שמהם עולה כי כעבור שלוש מאות וחמישים שנה בקירוב היה המקום נתון עדיין בצבת שבין כוחות הפלשתים וישראל מזה , וכוחותיהם היריבים של שאול ודויד מזה ( שמואל א , _כג . ( יתר על כן , כשם שדויד חדר עם גדודו לקעילה והתבצר בין חומותיה לשעה קלה כאשר נרדף על ידי שאול , גם בימי אל עמארנה הוחדרו כנראה אל המקום גדודי צבא ונשק של אויבי ירושלים , אם אכן יש להשלים בקטע פגום שבאחת האיגרות את שם המקום קעילה ( הרישא של מכתב מס' 287 [ לפי המניין המקובל בספרות המדעית וכן גם להלן ;[ לדעתנו יש לגרוס שם את שם המקום רבתה . ( אץ אנו יודעים בוודאות אם שלושת מקומות התורפה הנזכרים קובעים גם את שטח התפשטותה של ממלכת ירושלים לצד מערב _ודרום מערב ; אך מכל מקום , הם היו בוודאי סמוכים לתחום גבולותיה . 'אנשי קעילה , ' היינו , ההנהגה הקולקטיבית של העיר ( _כינוי זה חוזר ונשנה בטקסטים במקביל למונח 'בעלי קעילה' שבמקרא ) והעיר קעילה , אף סרו זמן מה למרותה של ירושלים , כפי שנודע מאחת האיגרות ( מכתב מס' . ( 280 באיגרות נזכר כיבושה של עיר נוספת ( הכתיב _האכדי הוא בית ננךתה , ( שנאמר עליה במפורש כי שכנה ב'ארץ ירושלים . ' בין כך ובין כך , כל המאורעות הנדונים הפרו את הסטטוס קוו העדין שבמרחב לרעת ירושלים . אך גם עיר הבירה גופה לא ניצלה מפורענויות _, ויש שחיי השליט עצמם היו תלויים לו מנגד . באחת התקריות החמורות היו מעורבים אנשים מכוש , היינו מארץ נוביה ( סודאן של ימינו , ( שבוודאי חנו בירושלים כחיל מצב מטעם הממשל המצרי , שכן גייסות כושים שימשו כחילות עזר בצבא _8 השווה : ז' קלאי _וח' תדמור , 'בית נינורתה = _בית חורון — לקורות ממלכת ירושלים בתקופת אל עמארנה , ' _ארץ ישראל , ט ( ספר ו"פ אולברייט _, ( ירושלים תשכ '' ט , _עמ' . 197-138 לפי דעה זו התפשטה ממלכת ירושלים במערב ער העיר בית _חורון , וזו תהא גישה מקסימליסטית לגבי שטחה של ארץ ירושלים . ואולם באים בחשבון זיהויים עם עיר אחרת הנושאת מופתים המורכב בשם של אל , _כגון בית לחם , בית שמש , בית אל ואפשר גם בית צור .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר