הדרבים לירושלים

עמוד:10

הדרבים לירושלים כידוע , ירושלים לא שכנה על הדרכים הבין לאומיות הראשיות — 'דרך הים' ו'דרך המלך' — שעברו בארץ ישראל _וקישת את מצרים עם סוריה ומסופוטמיה . למרות זאת יש מקום לבחון אם מקומה של ירושלים נסמך מלכתחילה אל צומת דרכים , ואפילו דרכים ארציות או משניות בלבד או שמא , חשיבותה של ירושלים היא שמשכה אליה את הדרכים והפכה אותה גם לצומת כזה . 32 _שם _, _עמי . 42 _33 _שם , _עמי _34 . 44-43 על גלוסקמאות ראה : 1 , _4 _מ 13 _ת _0 _11311 _- _1 _1 _* _1 _£ _001 _ז _165 _1 _ז _/ _0 _^ _£ _<^ 0 / _76 _>* _' _1 _. _$ _/ _1 _055140 _ג _^^/( _15 0 / 111 £ _81016 0 / 151 ( 161 , _. _161113316 _^ 1 _ז _160110 ; 1994 על _כלי אבן ראה : _יי מגן , תעשיית כלי אבן בירושלים בימי בית שני , ירושלים . 1988 _35 אהרוני , ארץ ישראל , _עמ' . 43-35 המופיע בטורון התחתון . שכבות המיזי _אחמר נפוצות במערב ירושלים . חשיבותו של המיזי אחמר בתולדות ירושלים היא בשני תחומים : ראשית , בשכבות אלה היתה פעילות קרסטית רבה ובהן נחצבה נקבת חזקיהו . שנית , הגיר האדמדם וחסר הסדקים התאים מאוד לחציבת עמודים מונוליתיים ורבים , מן העמודים שהתגלו בשרידי המבנים המפוארים מימי הבית השני ואילך נחצבו באבן זו . מלכה — הפרט העיקרי של תצורת _בענה הוא גיר גס גרגר , המכונה בפי הבנאים הערביים מלכה , כלומר האבן המלכותית . סלע זה הוא בעל קשיות בינונית ; הוא נוח _לחציבה הואיל ואיננו קשה מדי ; והוא מצוין לבנייה , משום שהוא מתקשה במגע עם האוויר ולכן עמיד לשנים רבות . הוא מצוי בשכבות עבות מאוד וניתן לחצוב בו גושי אבן גדולים מאוד , המתאימים לבניית חומות ביצורים ומבנים ממלכתיים . צבעה של אבן המלכה לבן בשעת חציבתה , אך היא מקבלת לאחר זמן מה גוון זהוב , מעין הדבש , המאפיין את אבני החומה , הכותל וכדומה . תחום הופעתה של המלכה חופף כמעט לגמרי את תחומי העיר הקדומה , ורוב הבניינים הקדומים נבנו באבניה . מיד חילו — זהו פרט של גיר לבן , רך ונוח לחציבה , ומכאן שמו — האבן המתוקה ; והוא מופיע מעל שכבות המלכה בשכבה דקה למדי , ובצורה בלתי רציפה . היקף הבנייה הניכר בירושלים , בעיקר בימי הבית השני , הביא ליצירת מחצבות גדולות , שהטביעו את רישומן בנוף : אחת המחצבות הגדולות היא 'מערת _צדקיהר , אתר שאליו יוחסו מאוחר יותר מסורות שונות . מחצבות נוספות סמוך לחומתה הצפונית של העיר הן החפיר המפריד בין סביבת שער שכם ושער _הורדוס לבין מוזיאון רוקפלר , והגבעה שמצפון לשער שכם , המכונה 'גן הקבר . ' מחצבות רחוקות יותר היו בסנהדריה ובמקומות נוספים . פעילות החציבה נגעה גם למיקומן ולעצם הקמתן של מערכות קבורה מורכבות . בסנהדריה , בקברי המלכים וגם במקומות נוספים נחצבו מערכות קבורה מפוארות ומורכבות אל תוך מחצבות _, ולהפך , אתריהם של מערכות קבורה שימשו גם כמקור לאבני בנייה , שהוצאו מהן בעת חציבתן . אם הדבר נכון ביחס לסלעי הגיר הקשים , הוא נכון גם ביחס לסלעים קירטוניים רכים יותר . בהר הצופים ובמקומות אחרים נחצבו מערות קבורה רבות בתוך שכבות קירטון רכות . במקרים אלה אבן הקירטון הלבנה והרכה שנחצבה שימשה לייצורן של גלוסקמאות לקבורה מצד אחד , ושל כלי אבן , שהיו בשימוש נפוץ בירושלים של ימי הבית השני מצד שני . ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר