אגן העיר העתיקה

עמוד:7

_ובתחומיו הגבעה המערבית , הכוללת את תחומיו של 'הר ציון' כהגדרתו המרחיבה , כלומר תחומיהם של הרובע היהודי , הרובע הארמני והר ציון שמחוץ לחומות ; וצפונה משם את השלוחה שעליה ניצבים כנסיית הקבר והרובע הנוצרי , והוא תחום בין הטירופויון לבין גיא בן הינום ( ראו איור . ( 2 אל שלושת הנחלים הראשיים הללו מתנקזים יובלים נוספים : מצפון למצודה , סמוך למקומו של שער יפו , מתנקז לדרום מערב , אל גיא בן הינום ' , נחל המצודה . ' מזרחה ממנו , בתוואי רחוב דויד , מתנקז אל _הטירופויון נחל שכונה בספרות 'הגיא הצולב , ' או 'גיא הערב , ' בהיותו מאונך לרשת הניקוז הראשית , ואליו מתנקז מדרום לצפון יובל קטן , המקביל בכיוונו לרחוב היהודים . מצפון להר הבית נחצית גבעת בית חסדא על ידי נחל שכיוונו מצפון מערב לדרום מזרח , שהתנקז אל נחל קדרון . בעבר היה אפיק נחל זה מקור המים לברכת בית חסדא ולברכת ישראל , אך מאז בניית הר הבית והרחבתו צפונה , מהלכו התחתון כמעט שאינו ניכר בשטח כלל . מבחינה גיאולוגית נמצא אגן העיר העתיקה , האזור בו צמחה והתפתחה ירושלים מראשיתה ועד _22 י' צפריר , 'ציון , הגבעה _הדרומית מערבית ומקומה בהתפתחות העיר ירושלים בתקופה הביזאנטית , ' חיבור לשם קבלת תואר דוקטור , ירושלים תשל '' ה _, _עמ' . 7-6 _" ד' בהט , אטלס כרטא הגדול לתולדות ירושלים , ירושלים , 1989 _עמ' ; 13-10 אביגד , העיר העליונה , _עמ' . 59 איור . 2 מפת העיר העתיקה — התשתית הטופוגרפית : רכסים ונחלים

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר