אקלים

עמוד:2

אקלים הרי ירושלים נמצאים בתחומי החבל הים תיכוני _, וירושלים סמוכה לגבולו של מדבר יהודה . תצפיות אקלימיות בירושלים נערכות באופן סדיר וכמעט ברציפות מאז שנת . 1844 במדידות הוחל ביוזמתו של רופא בית החולים של המיסיון הסקוטי , _ד"ר _מק גוון , יוזמה שנמשכה בבית חולים זה ברציפות למעלה ממאה שנה . תחנת מדידה נוספת הוקמה בשנת 1896 במושבה הגרמנית על ידי החברה הגרמנית לחקירת ארץ ישראל ; תחנות נוספות פעלו במושבה האמריקנית , בבית היתומים מיסודו של שנלר , במגרש הרוסים ועוד . מרבית התצפיות הללו התייחסו למשקעים , ובעיקר לכמויות הגשמים . התצפיות בכמויות המשקעים תוקנו וחושבו , כך שבידינו סדרת מדידות רציפה ומתוקנת החל בשנת 1846 / 7 ועד ימינו . משטר הגשמים עונת הגשמים נמשכת בדרך כלל מסוף אוקטובר או תחילת נובמבר ועד חודש מאי . במהלך חודשים אלה נוצרות מעל הים התיכון מערכות של שקעים ברומטריים , הנעות מזרחה . כאשר נתקלים גושי העננים במכשול הררי , הם עולים , מתקררים , מגיעים לנקודת ההתעבות , וממטירים את מטענם . לפיכך מביאה העלייה בגובה לעלייה בכמות המשקעים , והרי ירושלים זוכים לכמויות משקעים ניכרות . מזרחה יותר , בשל המתלול המזרחי החד של הרי ירושלים , צונחים גושי העננים מטה בהמשך דרכם ומתחממים , הלחות היחסית פוחתת עם ההתחממות , כמויות המשקעים פוחתות באופן ניכר , ונוצר מדבר המוגדר כ'מדבר בצל גשם . ' חלק הארי של המשקעים בירושלים מקורו בגשם . עם זאת , בשל הטמפרטורות הנמוכות הפוקדות את ירושלים בחורף , שלגים אינם נדירים בירושלים , וכמעט מדי שנה פוקד את העיר שלג קל . אחת לכמה שנים יורד שלג כבד יותר המחזיק מעמד ימים אחדים על פני הקרקע . ניתוח שיטתי מלא של כמויות המשקעים מצביע על שונות גבוהה בין תחנות המדידה השונות בתחומי ירושלים . שונות זו נגרמת על ידי גורמים מקומיים : גובה מעל פני הים , _פנות ( כלומר הכיוון שאליו פונה אתרה של התחנה , ( המבנה הטופוגרפי המקומי , מיקום ביחס לקו פרשת המים ועוד . 861 _\ _' _31100 00 _1116 _011013 _( _6 _ג _01 _י _110 , ק 1 . _013 8-40 ; _11 _. קק _() _5 _, 1883 , _ץ , _? _£ י _ת _83161 ט _01 _. _161 00 1116 ? _311 _01 _£ _310 31 _. _16111831601 111 י , _013181161 1 _^ ., _כ 1 1861 10 1892 _' , 11 _מ _4616- _1116 32 ¥ 6318 110 _ג _1 _* _651111 _$ _01 י 39-44 ; 1 ( _16111 , _. קק 1894 , 01010 _§ _1031 _01 ) 861 _\ _' _311005 _731460 31 _. _16111531601 ... 10 _י , 88 _. ק , 11 ) 1 ( _1 ., 1896 , י 10 _1116 ¥ _631 1890 ... 10 _1116 ¥ 631 י 190 ; 1 _^ 601 , _. ק , י _1116 ¥ 631 1891 350- . קק , י 264 ; 881 1116 ¥ 631 1893 _. ק 1892 _' , _311008 _י _^ 161601010 _§ _1031 ... _01 _> 861 _\ י 56-61 _, _250-254 354 ; 1 ( _1601 , _. קק _16111831601 _' , _201 _¥ _, _6 31 . 161118316111 _' , _11 _> _13 ., 1902 , _מ _£ _11013 _\ _' 0 _ומט 2 י 107-164 ? . _2 _x _061 _, _. קק 33 ( 1910 ) , _7 _אשבל ( לעיל , הערה . ( 3 דטרמיניסטית אלא מנקודת הראות שבני אדם יכלו לנצל את תנאי הטבע , אך ידעו גם להתמודד עם מגבלותיהם של תנאים אלה ולהתגבר עליהם .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר