מבוא

עמוד:טו

על שמותיה של ירושלים שמה של ירושלים בא לראשונה בכתבי המארות המצריים . הוא נמסר שם _מז _1 _מ = _3 _^ _-53- ( או ) רושלמם _, היינו , ( 11 ) _111831101 עם מ"ם מוספת , תופעה אופיינית להרבה שמות יישובים בכנען בכתבי המארות , כגון אפקם = אפק , שכמם = שכם ועוד . שיטת הכתיב המצרי של שמות שמיים בכתבי המארות מוסרת את העיצורים _רי"ש ולמ"ד ( שאין לה ייצוג באלפבית המצרי וכנראה גם לא במבטא , לפחות ברוב הדיאלקטים המצריים ) באל"ף . היא מבליעה את העיצור התחילי _ט באל"ף המייצגת את הרי"ש . בתעודות אל עמארנה השם נכתב _1 _מ _18311 _ת _11 ( חילוף _5 / 8 היא תופעה אופיינית למכתבי ירושלים , ( בתעודה האשורית על מסע סנחריב ליהודה _11 _מ _1 _מ _, _1111183111 בכתובת עברית מסוף ימי ממלכת יהודה במערה באזור לכיש וכן בטביעות חותם על קנקנים מתקופת פרס 'ירשלם , _' ובארמית שבמקרא ירושלם ( עזרא ד ח ועוד . ( הכל בהתאמה גמורה לכתיב המקראי ירושלם ( בתרגום השבעים _, _( _1610118316111 והשם הארכאיסטי שלם הבא בסיפור על אברהם _ומלכיצדק בבראשית יד ; ובתהלים עו ג : 'ויהי בשלם _סוכו ומעונתו בציון . ' הצורה ירושלים מתועדת במקרא רק שלוש פעמים ( ירמיה _כו יח ; דברי הימים ב , לב ט ; אסתר ב ו . ( הצורה המאוחרת ירושלים נוצרה כנראה בהשפעת הסיומת הלוקטיבית הדומה לזוגי ים , הנפוצה בשמות מקומות בארץ ישראל , כגון ארורים , רמתים ועוד . הרכיב שלם שבשם ירושלם הוא שמו של אל כנעני הידוע מתעודות אוגרית . הוא תאומו של שחר , ונראה שהוא מכוון לשמש השוקע . אשר לרכיב ירו , נראה שיש לגזור אותו משורש _יר''ה _*) ור , _0 " מלשון הנחת יסוד , השווה איוב לח ו : 'או מי ירה אבן פנתה . ' שהשם מורכב מרכיב פועלי ורכיב תיאופורי ( שם אלוהות ) מלמד השם הגיאוגרפי ירואל ( דברי הימים ב , כ טז . ( לפי זה יש לפרש את השם ירושלם כעיר שיסדה האל שלם . שם נרדף נפוץ לירושלים הוא ציון , בראשונה שמה של המצודה שבצפונה של שלוחת עיר דויד , אולי בכתף ההר המחבר את שלוחת עיר דויד אל הר הבית . משכבש דויד את המצודה קראה בשמו עיר דויד , שם שפעמים נתפשט על העיר כולה ( שמואל ב , ה ז-ט ; מלכים א , ח א ועוד הרבה . ( השם ציון לא נתפרש . אם נבוא לגזור אותו מלשון יובש ( ציה , ( אפשר שהוא מכוון להעדר מקור מים במצודה , אבל הפירוש קשה . לשמות יבוס ועיר דויד משמעות היסטורית : יבוס על שם תושבי העיר , וספק אם היה לשם זה שימוש מחוץ למקרא ; עיר דויד נקראה כן על שום כיבושה בידי דויד , כדרך שעשו מלכים אחרים במזרח הקדום שקראו ערים בשמותיהם . נראה שנהגו להבחין בין עיר דויד לשאר העיר . השווה למשל למסופר על קבורת מלכי יהודה בעיר דויד ( מלכים א , יא מג ; יד לא ועוד ) שעה שבשאר הסיפור המספר קורא לירושלים בשמה . בכרוניקה הבבלית על כיבוש ירושלים בימי _נבוכדראצר העיר נקראת _ט _< 1 ט _311311 היינו עיר יהודה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר