מבוא

עמוד:יב

מגורים מתקופה זו , ואף הממצאים האחרים ( כלי חרס וכדומה ) מעטים . בין בתי הקברות שמסביב לירושלים מצויות אמנם מספר מערות קבורה עשירות בממצאים מתקופת הברונזה המאוחרת אולם לא התגלו כל קברים מתקופת הברזל א ומן המאה הי' לפסה"נ . מצב זה העלה את השאלה הבלתי נמנעת _: כיצד יש ליישב את הסתירה בין הממצא המועט לבין הופעתו של _עבךח'בה מושל ירושלים בתעודות _אל עמארנה מן המאה _הי"ד לפסה"נ כמושל עצמאי המשגר מכתבים לפרעה מלך מצרים ? עוד יותר מכך נוקבת השאלה כיצד יש להתייחס לתיאור המקראי של ירושלים היבוסית ובמיוחד של ירושלים כבירת ממלכה חשובה בימי דויד ושלמה ? לנושא זה משקל מיוחד לאור הוויכוח המתקיים היום בין היסטוריונים של תקופת המקרא בדבר המציאות ההיסטורית המסתתרת מאחורי תיאור ממלכת דויד ושלמה במקרא . לא מעטים ההיסטוריונים הטוענים כי הסיפור המקראי אינו משקף מציאות היסטורית , אלא הוא בעיקרו יצירה _היסטוריוגרפית ספרותית מאוחרת שכל כוונתה להאדיר , את דמויותיהם של דויד ושלמה מעל ומעבר למעמדם האמיתי כדמויות היסטוריות . השקפה זו גורסת כי גם תיאור ירושלים של ימי שלמה אינו אלא השלכה לאחור של דימוי העיר והמקדש כפי שהיו ידועים למחבר שחי בשלהי תקופת המלוכה . בדיון זה נודעת חשיבות מיוחדת להערכת הממצא הארכיאולוגי : אם הממצא הארכיאולוגי אינו מצדיק קיום עיר בירה לממלכה במאה הי' _לפסה"נ — הרי יש מקום לערער על קיומה של ממלכה כזו במציאות ההיסטורית ! במקרה זה הארכיאולוגיה עשויה לשמש אמת מידה חשובה ביותר להערכת המקורות הספרותיים . אכן , בכמה מחקרים ארכיאולוגיים ( כמו אלו של ד' _ג'מייםון דרייק , _ג' וייטמן , ד' אוסישקין וי' _פינקלשטיין ) שהתפרסמו החל מראשית שנות התשעים , הביעו החוקרים ספק רב באשר לעוצמתה ומעמדה של הממלכה המאוחדת בכלל ושל ירושלים בימי דויד ושלמה בפרט . דוד אוסישקין , למשל , כותב על ירושלים של דויד ושלמה דברים _חד משמעיים : 'לא מצאנו — סביר שלא היה' ומכאן כי ' העדות הארכיאולוגית סותרת בבירור את העדות המקראית . ' והרי אם עיר הבירה אינה עיר של ממש , על אחת כמה וכמה הממלכה כולה ! נדב נאמן דן בשאלה זו תוך השוואה בין המצב הארכיאולוגי בירושלים של המאה הי' לפסה"נ לזה של תקופת אל עמראנה ( המאה הי"ד לפסה"נ . ( הוא הצביע על העובדה כי מכתביו של עבדח'בה מושל ירושלים מעידים כי במאה הי"ד לפסה"נ היתה ירושלים מרכז שלטון כנעני עצמאי , ואילו הממצא הארכיאולוגי מתקופה זו בעיר דויד דל _3 מגו ון ההשקפות הש נות בנ שא זה בא לידי ביטוי בקובץ בעריכתו של _הנרי ( לעיל , הערה . ( 1 _4 ד' אוסישקין , 'ירושלים בתקופת דוד ושלמה - העדות הארכיאולוגית , ' א' פאוסט _ואי ברוך ( עורכים , ( חידושים בחקר ירושלים , דברי הכנס השלישי , רמת גן תשנ '' ח , _עמ' . 59-57 לערעור על התמונה המקובלת לגבי הממלכה המאוחדת בכללותה _ראה : י ' פינקלשטיין , 'ראשית המדינה בישראל וביהודה , ' ארץ ישראל , _כו ( תשנ '' _טא _עמ' _1116 _^ _1 _> _' 111 0 / ; 141-132 י _, _חג _1 _ח 5- 0 . 1 . _\^ _18 _111 _. קק , _84808 _, 277 / 278 ( 1990 ) , י ת 10 _מ 5010 _1 _< _1 _ז _3 _^ _6 _, _5 _^ _110 _$ _0 _עס-ח _11680 _ק _. _13 . _י . _\\ _ס _£ _! _, _* _5116 _^ _161 _( _11991 _5 22 ; _א _^ _10 _7 _! _יז _0 _וז _8 _^ _0018 1 / 1 _^ _10 אוסישקין , שם , _עמ' . 58 _0 _/ _1116 _6 _מ _11110 _ג _1111 _מ _7116 _0 _> י _, _ת _13 _ק _3 _י _3 _א _. _א _8 _י 1 _ק _. _161115316 _מ 61 _> _316 0 _כ _3 _1 _^ _61161 _$ 10 _1116 1 _מ _3 _ז _3 _ת _111 _05111111 _) _' _^ _1 _מ 1116 _76 _מ 1 _מ _17-27-, ? _01111021 ? _051110 _. קק _84508 _, 304 ( 1996 ) , , _ _06 8 . _0 . 6 _מ _11 _* 1 ? _£ _\ ' 1 _< 16 ק _01 _^ _0 _> _' _31 _03 _מ _0 _\* _' _ ד _00 _\* _' _י 1 , _מ _, _848 _, 23 , 4 ( 1997 ) , 1 ( _16 י 1 _מ _18316 _ת _. _<\§ _6 _. _16 _מ _0 _ע 43-47 _/ _01 _1 _. קק

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר