תוכן

עמוד:6

פרק ד המשטר הפנימי בממלכה 55 פרקת הצבא והמערכת הכלכלית של הממלכה 62 פרקט' הורדוס גדול הבונים 70 פרקי התפתחויות חברתיות 81 פרק י"א יחסיו של הוררוס עם הכיתות השונות ועם יהודי התפוצות 89 פרק י '' ב ניסיונות התקרבות לאומה היהודית ? 7 פרק י"ג הערכת פועלו של הוררוס 105 רשימת תאריכים 113 ביבליוגרפיה 115

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר