תוכן

עמוד:5

תוכן פתח דבר 7 פרק אי עלייתו של הורדוס 9 פרק ב' המסורת ההיסטוריוגרפית על הורדוס 18 פרק ג' הורדוס בצלו של אנטוניוס 25 פרקו התבססותו של הורדוס על כסא המלכות 32 פרקה' הורדוס והקיסרות הרומית 39 פרק ר מעמדו של הוררוס 47

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר