אבן עזרא , אברהם (ראב"ע)

עמוד:8

אבר מן החי בשר שנחתך מגופו של בעל חיים בעודו חי . כזה אסור באכילה הן על בני ישראל והן על בני נוח . והוא 'משבע מצוית בני נוח . גס הגויים מוזהרים על כך , לפיכך אסור לישראל למכור להם איבר מן החי . אברהם אבינו הראשון בשלושת האבות הקדומים של האומה ( אברהם , יצחק ויעקב , הנקראים "אבות " סתם . ( השתקע בארץ ישראל והניח יסודות לאמונה באל אחד . במסורת העם מגלמת אישיותו את מיטב התכונות האנושיות הנערצות . שמו מסמל במיוחד את האמונה האיתנה , המעוררת את האדם לקבל את כל גזירות האלוהים באהבה ולקדש את השם ללא מורא — סיפור • עקידת יצחק — ואת מידת החסד ואהבת הבריות , שתוארו במקרא בפרשת הכנסת האורחים המלאכים , בתפילתו בעד אנשי סדום החטאים , בסירובו לקבל שכר על הצילו את מלכי הכיכר ועוד . המשנה מוסיפה לו שלוש מידות נערצות : "כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו : עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה " ( אבות ה , יט . ( עם אברהם נכרתה "• ברית בין הבתרים " — ברית הנצח בין האלהים לישראל . לפיכך ראה בו העם מליץ יושר נצחי לפני האלהים . אברהם היה הראשון שנצטווה על המילה , ולפיכך מילת תינוק מישראל היא "הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו . " אברהם אף נחשב כפטרונם של הגרים , העוברים בעקבותיו מעבודה זרה לאמונת ישראל . נוהגים לקרוא לגר בשם "אברהם בן אברהם" ( אבינו . ( אגדת ישראל הסתדרות עולמית של יהודים חרדים . נוסדה בשנת 1912 בקאטוביץ שבפולין כתגובה לתנועה הציונית ולמגמות -הרפורמיות שביהדות . חלקה המערב אירופי הושפע מן האסכולה האורתודקסית של ר י שמשון רפאל "הירש . מגמתה של אגודת ישראל : "לפתור את כל שאלות היהודים ברוח התורה . " עד למלחמת העולם השנייה התנגדה בחריפות לציונות ולמאבק על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל , שלדידה בבוא המשיח תשוב ארץ ישראל לעם ישראל והעם לארצו . בתקופת המנדאט הבריטי שללה אגודת ישראל את אגדה החלק ישבתורה שבעל פה שאינו עוסק בהלכה אלא במכלול ענייני החיים : בבורא ובבריאה , בעולם ובאדם , בישראל ובעמים , באמונות ודעות , במוסר ובדרך ארץ . האגדה כשמה כן היא — אמירה , סיפור הבא למשוך את לב האדם , כדי לחנכו ולהדריכו בנתיבות החיים והליכותיהם . האגדה כלולה אף היא בגדר מצוות תלמוד תורה , אך עם זאת אין למדים הלכה מן האגדות . שלא כמו בהלכה , שהפסיקה מסיימת בה את המחלוקת ומחייבת את הכל , באגדה נותר חופש הדעה והביטוי אפילו בשאלות פילוסופיות מהותיות . דברי האגדה מצויים פה ושם במשנה ובעיקר במסכת אבות , ובשיעור ניכר יותר במסכתות הקטנות בתוספתא , בברייתות , בשני התלמודים ובמיוחד במדרשים . אברבנאל , יצחק . 1508-1437 פרשן ופילוסוף , מדינאי ואיש כספים . נולד בליסבון שבפורטוגל . בעודו צעיר התפרסם כתלמיד חכם וכמלומד בתחומי הפילוסופיה והמדעים . נתמנה שר האוצר של פורטוגל בימי המלך אלפונסו החמישי . ניצל ו את מעעמדו ואת עושרו לפדות שבויים יהודיים ממארוקו . נאלץ להימלט לספרד ואף בה שימש שר האוצר של המלך פרנאנדו ואשתו איזבלה . ( 1487 ) כאן חיבר את פירושו לספרי יהושע , שופטים ושמואל . שמונה שנים שירת את בית המלוכה והעשיר את ספרד , אך לא עלה בידו לבטל את גזירת הגירוש , והוא הלך בראש הגולים . ( 1492 ) התיישב בנאפולי וכתב את פירושו לספר מלכים . שימש כיועץ המלך אך נאלץ לנדוד לערים אחרות באיטליה ובצפון אפריקה . מת בוונציה . על אף טלטוליו הרבים הירבה לכתוב : סיים את פירושו לתורה ולנביאים,- " זבח פסח " על ההגדה וחיבור על פרקי אבות . חיבר ספרי פילוסופיה וביסס בהם את תורת * הרמב"ם . חרף הגירושים התכופים כתב על הגאולה הקרובה . העיקרון החברתי שהינחה אותו היה : אלוהים ברא את בני האדם כבני חורין , השווים זה לזה ועשויים לחיות חיי פשטות בחיק הטבע . בחייו מילא אברבנאל שליחות כפולה , חיזק את רוח העם ואת אמונתו בעת הרדיפות והגן על קיומו הגשמי : ואילו במותו הוריש ספרי פרשנות ופילוסופיה , שליחס לא נס עד היום . אבן העזר השלישי מ " ארבעת הטורים" יו"שולחן ערוך . " עניינו הלכות אישות ( השם מרמז ל"עזר שכנגד" הגבר — האשה . ( רשב " ג העיד על עצמו שחיבר עשרים ספרי פילוסופיה , ואולם רק שניים מהם ידועים היום . את חיבורו הגדול בתורת הפילוסופיה הניאו אפלאטונית , "מקור חיים , " כתב בערבית . הוא תורגם ללאטינית ושימש יסוד בחיבוריהם של אבות הכנסייה . רק במאה הי " ט נתבררה זהותו של מחברו היהודי . עוד חיבור משלו הוא "ספר תיקון המידות , " ספר מוסר שנשתמר גם במקורו הערבי וגם בתרגום עברי . זהו ספר מוסר שבו מצטרף המחבר אל אותם הוגי הדעות שמקבילים בין העולם הגדול בין האדם , שהוא עולם קטן . בחיבור זה מפתח _אבן גבירול תורה מקורית על ההתייחסות של כל אחת מעשרים המידות לאחד מחמשת החושים . אבן שתיה , שתיה במשנה , במסכת יומא ( פרק ה משנה ב ) מסופר על אבן שהיתה "בקודש הקודשים שבמקדש והיתה נקראת "שתייה " וממנה הושתת העולם . בימי בית שני היה הכהן הגדול שם עליה את מחתת הקטורת בהיכנסו ביום הכיפורים לקודש הקודשים , לפי שכבר לא היה שם ארון הברית . האגדה קשרה כתרים לאבן זו : היא טבור העולם , אותה שם יעקב למראשותיו בבורחו מפני עשיו ועליה נבנה המקדש . לפי המסורת המוסלמית זהו הסלע שבמרכז מבנה "כיפת הסלע , " המוקף מסגרת ברזל וגובהו כשני מטרים מעל הרצפה . אבן עזרא , אברהם ( ראב"ע ) . 1164-1092 מגדולי המלומדים והמשוררים היהודיים בספרד . נולד בטולדו . הראשון שכתב את דקדוק הלשון העברית בעברית ולא בערבית שהיתה שפת המדע הבינלאומית באותה תקופה . עסק בפרשנות המקרא מתוך מגמה " לבאר כל כתוב כמשפטו ודקדוקו ופשוטו , " אגב פולמוס חריף עם קודמיו , ובלי לחשוש לפגיעות במושגים מקובלים . פירושיו מצטיינים בפשטותם * ובחריפותם . עסק גם בחכמת התכונה , בפילוסופיה , במתימאטיקה וברפואה . שירתו שכלתנית ביסודה ונמנעת בדרך כלל מביטוי רגשות . עיקרה הרהורים על הטבע ועל חיי האדם , אולם כמה משיריו מצטיינים גם בכוח פיוטי רב וברגש דתי עמוק . . רוב ימיו חי בקורדובה בעוני ובסבל , אולם היה מטבעו איש אופטימי . בגיל חמישים וחמש יצא את קורדובה והרבה לנדוד באירופה ובמזרח התיכון . בימי נדודיו חיבר את פירושו הגדול לתורה . מדליה עם תמונתו וחותמתו של דון יצחק אברבנאל שלמה אבן - גבירול . אנדרטה במלגה . ספרד

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר