אב הרחמים

עמוד:6

אב הרחמים תפילה להזכרת נשמתם של הקדושים בני קהילות הקודש , שנהרגו על קידוש השם בגזירות תתנ " ו , 11096 ) ובקשה שינקום ה י נקמת דם עבדיו השפוך . עיקרה פסוקים מן המקרא לעניין הגמול לגויים על מעשיהם . תפילה זו נתקבלה בכל קהילות אשכנז והיא נאמרת בכל שבת לפני הכנסת ספר התורה להיכל , לבד משבתות שמברכים בהן את החודש ובשבתות שבחגים . אבות ( א ) האבות הקדומים של העם : "אברהם , -יצחק ויעקב ( ישראל . ( במסורת העם מכונה כל אחד מהם בתואר "אבינו . " דמותם מתוארת במקרא בספר בראשית כאנשים בעלי שיעור קומה בתבונתם , בהבנתם את החיים , באצילותם , במידת הכנסת האורחים שלהם , בדבקותם בעקרונותיהס ובנכונותם לסייע לזולת . המקרא רואה בהם אב טיפוס לדמותו הרוחנית של עם ישראל וממניחי היסוד למסורתו , לתודעתו הלאומית והדתית , לאמונתו באל אחד ולקשריו לארץ ישראל . ואילו הדורות המאוחרים , שהשקפותיהם צפות מן ההלכה והאגדה , ייחסו להם אורח חיים יהודי מושלם , את ידיעת התורה שהיתה עתידה להינתן לצאצאיהם , את קיום דיניה ואת התקנת שלוש התפילות הנאמרות יום יום : אברהם — שחרית , יצחק — מנחה , יעקב - מעריב . במסורת היהודית אברהם הוא סמל למידת החסד , שנתגלמה ביחסו של האלוהים אליו , במאורעות חייו ובעצם דמותו . יצחק הוא סמל למידת הדין וההכרה כי יש דין ויש דיין בעולם . יעקב הוא סמל למידת הרחמים . הספרות היהודית המאוחרת הירבתה לטפל בפרטי מעמדם , לפיה עומדת "זכות אבות " לישראל ולעולם כולו ומגינה עליהם מפורענויות . ( ב ) הברכה הראשונה שבתפילת העמידה " ) שמונה עשרה , ( על שם שמזכירים בה את שלושת האבות . אבות ( פרקי אבות ) מסכת אבות היא התשיעית והאחרונה שבסדר נזיקין . אין לה גמרא . מבחינת נושאיה היא בבחינת חריג בסדר נזיקין ובמשנה כולה , שכן אין תוכנה הלכה ; היא לקט עתיק של דברי חכמה , מוסר , מידות טובות ודרך ארץ מפי חכמי התורה שבעל פה . הדברים נאמרו במשך חמש מאות שנה בקירוב , מימות שמעון הצדיק ועד חתימת המשנה . במסכת אבות חמישה פרקים וברייתא א אב החמישי בחודשי השנה כשמונים אותם מניסן , _והאחד עשר , כשמונים אותם מתשרי , החודש שלפי מסורת אחת נברא בו העולם . לפי קביעת חכמי התכונה הקדמונים מזלו של חודש אב אריה . שם החודש , כשמות שאר החודשים העבריים , הועלה מבבל , ומקורו ככל הנראה מאכדית . חודש אב הוא לעולם חודש מלא בן לי יום . נוהגים להקדים לו את התיבה "מנחם , " אם על שם שהקדוש ברוך הוא , אביהם של ישראל , ינחם עמו , ואם כדי לרמז על "מנחם " — הוא שמו של משיח , שנולד לפי האגדה בחודש אב . משנכנס אב ממעטים בשמחה , במשא ומתן ובבניין ובנטיעה של שמחה . יש הנוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין עד אחר תשעה באב , לבד משבת או מסעודת מצווה , אף שמן הדין אין איסור אלא בסעודה המפסקת , ואין רוחצים רחיצה של תענוג . בחודש זה באו פורענויות הרבה על עם ישראל . והקשות שבהן הם חורבן בתי המקדש הראשון והשני . להלן כמה מהתאריכים והמאורעות החשובים שאירעו בחודש זה ; א י — מת אהרון הכהן ( במדבר לג , לח . ( בקצת עדות מזרח מתענים בו , אף שאין להתענות בראש חודש . שיבת ציון : בו עלה * עזר _>^ הסופר לירושלים , 458 לפני סה " נ ( עזרא ז , ט . ( ג י — גירוש אניית המעפילים "" יציאת אירופה תש " ז" מחופי הארץ , תש " ז . ( 1947 ) ד י — אושרה תוכנית השטנים של הימלר להשמיד את יהודי פולין ושאר ארצות אירופה בכבשני הגז 18 ) ביולי . ( 1942 ז י — נוסדה "קרן היסוד , תר " פ . ( 1920 ) ח י — נוסדה -הסוכנות היהודית לארץ ישראל , תרפ"ט . ( 1929 ) ט י — "תשעה באב . חורבן בית ראשון , ג ' קע " ד 586 ) לפני סה " נ . ( חורבן בית שני ג י תת"ל 70 ) לסה " נ . ( נחרשה ירושלים . ( 132 ) נלכדה ביתר . ( 135 ) גירוש יהודי אנגליה . ( 1290 ) גירוש ספרד . ( 1492 ) העברת יהודי רומי לגיטו . ( 1555 ) אישור תוכנית הנאצים לכלוא את יהודי פולין בגיטאות . ( 1941 ) י י — גירוש יהודי צרפת . ( 1306 ) ט " ו — יום של חגיגות עממיות בכרמים ( תענית כו ע " ב . ( ביום זה פסקו למות מתי המדבר — הס דור המדבר של יוצאי מצרים שנגזרה עליהם מיתה בגלל חטא המרגלים ( במדבר , פרקים יג-יד ;( הותרו השבטים להינשא זה לזה ללא הגבלה ; וניתנו הרוגי ביתר לקבורה . ראה : ט"ו באב . נתאשר המנדאט הבריטי על ארץ ישראל מטעם חבר הלאומים , תרפ " ב . 11922 ) ט " ז — פרצו מאורעות תרפ " ט בארץ . ( 1929 ) כ " ד — יום טוב שנקבע בסוף ימי בית שני , בו גברה יד החשמונאים וחזרו לדון לפי משפט התורה . אב בית דין משנה לנשיא בית הדין הגדול שבירושלים , "הסנהדרין . תפקיד זה מוכר מתקופת "" הזוגות " ואילך בימי בית שני . בראש מסכת אבות באים דבריהם של חמישה זוגות של חכמים . הראשון שבכל זוג היה נשיא הסנהדרין והשני אב בית הדין . אב בית הדין היה יושב לימינו של הנשיא . בהעדרו של הנשיא היה הוא ממלא את מקומו בניהול המשא והמתן בבית הדין בדיני ממונות ובדיני נפשות ובדיונים על עיבור השנה , באמצע המאה השנייה , בימי רבן שמעון בן גמליאל השני , ניתוספה גם משרה של ה " חכם , " שהיה השלישי במעלה . נקבעו נוהגי כבוד לגבי איש איש מן השלושה , הן בחייהם הן במותם . בתקופת הגאונים בבבל היה אב בית הדין משנה לראש הישיבה , ונקרא " דיינא דבבא " — דיין שער הישיבה . לימים נקרא כך כל מורה הוראה בעירו , שישב בראש בית דין של שלושה . עמוד פתיחה מאוייר למסכת אבות מתוך "מחזור רוטשילד , " פירנצה , 1492 מזל אריה . מתוך ?? ספר המנהגים . " אמסטרדם , המאה ה 7 ו

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר