מבוא

עמוד:4

• מבחר הערכים המובא בלקסיקון זה אינו כולל שמות מקומות ושמות אישים חיים . בהעדר שיטת כתיב אחידה מקובלת , מובאים שמות הערכים בכתיב חסר ובניקוד מלא , ובהתאם לכך הם גם ערוכים בסדר האלפביתי . גופי הערכים כתובים בכתיב מלא להקלת הקריאה . הערות למעיין בספר • סימן : בראש מלה נועד לציין את הבאתה כערך נפרד במקומה . אם המלה המסומנת כך מובאת בנטייה או באותיות שימוש , יש לאתרה על פי צורתה הראשונית השלימה . ביאור הסימנים 11111111111 הגדרה 1 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 אישים 1 x 1 ספרים , כתבי עת וכתבים מושגים _^ _* אירגונים , מוסדות וקבוצות _^ 3 תשמישי קדושה 11 תפילות ופיוטים ציונות ומדינת ישראל דת ישראל _^' תפוצות _^ ווווווווווותקופהו 0 המקרא 0 בית שני — המשנה והתלמוד @ ימי הביניים ( 7 ) העת החדשה

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר