לקסיקון מן המסד ליהדות ולציונות

עמוד:2

8 _א _. \ 710 סאס ? 110 \ 1 79 £ ? 0 _^ 2 x 100 _^ ס _^ _. \ 7 _£ _ו _87 _ס 1 _^^ א 18 _^ 1 _^\ _א 210 סא _. \ 18 \ 1 _>^ _סס 1 א _0 £ ? 78 1 א 0 _? _00 יצא לאור לראשונה בשם 'כל עת ' בהוצאת מטכ " ל / קי חינוך ראשי של צה"ל אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאכסן במאגר מידע , לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שמוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו '' ל . הדפסה שמונה-עשרה 2005 — 987 © ו משרד הבטחון - ההוצאה לאור כל הזכויות שמורות סדר צילום : שס '' ג קריספין , ירושלים לוחות : מישב אופסט , רמת גן הדפסה : מפעלי דפוס כתר , ירושלים 151361 ח ! _16 _^ חח ? מסת " ב 965-220-103-0 א 156

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר