מונחים בארכיאולוגיה ובתולדות ההתיישבות

עמוד:13

נימפאון מיבנה פולחני למחצה מן התקופות ההלניסטית והרומית . בדרךכלל ליד מקור מים חיים ( במית 1 ל 1 גיה היוונית , הנימפות הן אלות היערות , ההרים והנהרות . ( בנוי בסגנון קלסי מפואר . נתזים חלקי צור הניתזים מגרעין אבן הצור בעת עיבודה . כלי הצור הם נתזים שעובדו עד שהפכו לכלים . סגנון גותי סגנון בנייה מיוחד לבניין כנסיות וארמונות שרווח באירופה במאות ו . 16-1 מאפייניו : קמרונות מוארכים ומחודדים בקצותיהם , נשענים על גבי עמודים , חלונות גבוהים וגגות משופעים . חותמו של סגנון זה ניכר בחלק מן המיבנים שנבנו בארץ בשלהי התקופה הצלבנית . סגנון דורי סגנון הבנייה העתיק ביותר באדריכלות היוונית . הצטיין בפשטותו : עמודים רחבים ומוצקים , צורות ישרות , כותרות פשוטות . שימש גם בתקופה הרומית ולעתים נדירות גם בתקופות מאוחרות יותר . סגנון יוני אחד מסגנונות הבנייה המאוחרים של יוון העתיקה . שימש גם בתקופה הרומית ואחריה . מאפייניו : עמודים גבוהים וכותרות מסותתות בתבנית קרני איל , קונכיות או מגילות מגולגלות . סגנון קוךינתי סגנון בנייה יווני עתיק , ששימש גם בתקופה הרומית ואחריה . מאפייניו : עמודים צרים וגבוהים , כותרות מפותחות בתבנית עלי צמח האקנטוס ( קוציץ . ( סגנון רומני סגנון בנייה שהתפתח באירופה במאות . 13-10 הצטיין בפשטות היחסים בין מידות הבניין ובפיתוח קשתות וכיפות מעוגלות . ספלולים \&) קערור » ות סלע ) כלים חצובים מאבן , בדרךכלל בעלי קוטר ועומק של 25 ס '' מ בערך ( אך מצויים גם גדולים יותר וגם קטנים יותר , ( שנמצאו באתרים פךהיסטורייס ובייחוד בקרבת דולמנים ( לפעמים גם עליהם . ( לפי המשוער שימשו לניסוך נוזלים למטרות פולחן . עייךת פיתוח שם מקובל לעיירות שהוקמו אחרי הקמת המתנה לפיתוח אזורים חדשים ולקליטת עולים חדשים . פועלי אגודת ישראל ( פא '' י ) מפלגה של עובדים חרדים בישראל המקיימת גם כמה יישובים חקלאיים קיבוצים אחדים , מושבים שיתופיים ומושבי עובדים . פער בארכיאולוגיה : פרק זמן שבו אתר של יישוב לא היה נושב . עדות לפער : העדר חרסים ושרידים מן התקופה החסרה . צלצל מכשיר דיג מימי קדנו . ראש הצלצל היה עשוי בצורת ראש חץ ( שיניים נטויות לאחור , ( כדי שלא ייחלץ מגוף הדג או מלועו . הצלצל היה עשוי עצם או שברי אבן תקועים בקת של עצם או של עץ . קבוצה , קיבוץ צורת התיישבות חקלאית או חקלאית תעש " תית , המבוססת על שיתוף ברכוש , עבודה עצמית , שוויון בייצור ובצריכה . הקבוצה הראשונה , דגניה א ' , נוסדה ב . 909 ו בתחילה נבדל הקיבוץ מן הקבוצה בכמה תחומים , ובייחוד בממדים , אך במרוצת הזמן נטשטשו ההבדלים שביניהם . הקבוצות והקיבוצים קשורים מבחינה ארגונית ורעיונית בתנועות העבודה או במפלגות הפועלים ומאוגדים באחד מן הגופים הארציים האלה : התנועה הקיבוצית המאוחדת ( תק"מ , ( הקיבוץ הארצי השומר הצעיר , הקיבוץ הדתי . קולומבףום מיבנה או מערה ששימשו ככל הנראה כמטמונת אפר של מתים בתקופה הרומית . במיבנה שורות שורות של תאים חצובים המזכירים שובך ( ומכאן שמו : קולומבריום פירושו שובך בלטינית . ( התאים שימשו לאחסון כדי האפר . בארץ ידועות בעיקר מערות הקולומבריים שבאיזור בית גוברין . יש דעה האומרת שמערות אלו אכן שימשו לגידול יונים , שהפרשותיהן שימשו לדישון השדות . קפלה בית תפילה נוצרי קטן , צמוד בדרךכלל למיבנה חילוני גדול כגון מבצר או שוק , או תא תפילה הצמוד לכנסיה המרכזית של מנזר . הקפלות הוקמו בדרך כלל לזכר קדושים או שרידי קדושים . שבט בתי ריכוז של בדוים המתגוררים מחוץ לתחומי יישובים מוכרים . שמוךת טבע שטח שהוכרז רשמית כשטח מיועד לשימור במצבו הטבעי בשל ערכי טבע מיוחדים הנמצאים בתחומו . על שמורות הטבע מפקחת 'רשות שמורות הטבע ' ומסייעים לה גופים רצוניים כגון 'החברה להגנת הטבע . ' מקצת שמורות הטבע פתוחות למבקרים , מקצתן סגורות והכניסה אליהן אפשרית רק בתנאים מסוימים . תל גבעה מלאכותית שנוצרה משרית חורבות של יישובים קדומים שנתרבדו שכבות שכבות . כל שכבה נוצרה עקב הרס מכוון ( על ידי מלחמה ) או הרס טבעי ( כגון רעש אדמה ) של היישוב . על פי רוב לווה כל הרס בשריפה , שעקבותיה ניכרים בשכבת אפר המפרידה לעתים קרובות ביו שכבה לשכבה . תנועת המושבים והארגונים ( בקיצור : תנועת המושבים ) מסגרת המאגדת את מושבי העובדים ובן ארגונים ויחידים המתכשרים להתיישבות במושבי עובדים . נוסדה ב . 1926 תק מ + התנועה הקיבוצית המאוחדת

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר