תקופות בתולדות ארץ־ישראל

עמוד:8

תקופות בתולדות אוץ ישואל תקופות פךהיסטוריות פליאוליתיקון ( תקופת האבן הקדומה ) 18 , 000-1 , 000 , 000 לפני הספירה הכללית תחתון 120 , 000-1 , 000 , 000 - תיכון 45 , 000-120 , 000 - עליון 18 , 000-45 , 000 - מסואוליתיקון או אפי פליאוליתיקון ( תקופת האבן התיכונה ) 8 , 300-18 , 000 לפני הספירה הכללית ניאוליתיקון ( תקופת האבן החדשה ) 3300-8300 לפני הספירה הכללית קדס קראמי 5500-8300 - קראמי 4500-5500 - כלקוליתיקון 3300-4500 - תקופות היסטוריות התקופה הכנענית הקדומה ( תקופת הברונזה הקדומה ) 2200-3300 לפני הספירה הכללית 1 א-ב 2200-2700 111 2700-3000 11 3000-3300 התקופה הכנענית התיכונה ( תקופת הברונזה התיכונה ) 1550-2200 לפני הספירה הכללית 11 2000-2200 1 א 1750-2000 נדודי אברהם ויצחק 11 ב 1550-1750 מסעי יעקב בארץ ; שלטון החקסוס במצרים התקופה הכנענית המאוחרת ( תקופת הברונזה המאוחרת ) 1200-1550 לפני הספירה הכללית 1400-1550 1 שלטון מצרי 11 א 11 1300-1400 ב 1200-1300 יציאת מצרים ; חדירת בני ישראל לארץ כנען התקופה הישראלית ( ראשית תקופת הברזל ) 586-1200 לפני הספירה הכללית 1 א 1150-1200 תקופת ההתנחלות ; הופעת הפלשתים ; תקופת השופטים 1 ב 000-1150 ו מלכות שאול 11 ( 1006-1029 ) א 900-1000 מלכות דוד ;( 968-990 ) מלכות שלמה ;( 928-968 ) פילוג הממלכה 11 ( 927 ) ב 722-900 מלכויות יהודה וישראל 11 ג 586-722 נפילת שומרון ( 722 ) וקץ מלכות ישראל ; שלטון פחוות אשוריות ;( 628-722 ) נפילת ירושלים וחורבן בית ראשון ;( 586 ) גלות בבל התקופות הבבלית והפרסית 332-586 לפני הספירה הכללית שלטון פחוות בבליות ;( 539-586 ) שלטון פחוות פרסיות ;( 332-539 ) הצהרת כורש ושיבת ציון ;( 538 ) גמר בניית המקדש השני ;( 516 ) עליית עזרא ;( 458 ) עליית נחמיה ובניית החומה ;( 445 ) אנשי "כנסת הגדולה" התקופה ההלניסטית 37-332 לפני הספירה הכללית הקדומה 167-332 אלכסנדר הגדול כובש את הארץ ;( 332 ) שלטון הדיאדוכים ; מרד החשמונאים ( 167 ) המאוחרת 37-167 ממלכת בית חשמונאי ; התערבות רומי התקופה הרומית 37 לפני הספירה הכללית324- לספירה הכללית הקדומה 37 לפני הספירה32- ו לספירה מלכות ה 1 רדוס ; המרד ברומי ;( 70-66 ) חורבן בית שני ;( 70 ) נפילת מצדה ( 73 ) המאוחרת 324-132 מרד בר כוכבא ;( 135-132 ) " תקופת המשנה " ( חתימת המשנה ( 210 התקופה הביזנטית 451-324 1 638-324 השלטת הנצרות ;( 324 ) חתימת התלמוד הירושלמי 400 ) בקירוב ) 638-451 11 הכיבוש הפרסי ( 629-614 )

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר