תגובות

עמוד:197

כיום אנו מבינים גם ש'תכנית עיר גנים' התקבלה בירושלים מכיוון שתנועת האומנויות והמלאכות התפתחה אף היא בירושלים . אני מוצא רמז לכך גם בתכניות הפנים שאשבי פיתח לבית הנציב העליון . הוא כתב ברשומות של 'החברה למען ירושלים' שהוא לא הצליח לסיים את בניית בית הנציב משום התלות שהיה תלוי בפועלים , שהיו שקועים בחקלאות בהתאם לעונות השנה בפלשתינה : אינך יכול לזרז את עונות השנה . ברכת האלוהים שורה על אלה הנוהגים בדרכיו ואינם נחפזים ... אך אללה הוא רחום וחנון .. ! בכל ערב לאחר שהתבנית האחרונה נמשכה מן האש , חרש הזכוכית הזקן היה פורס את שטיח התפילה ליד התנור , והוא ושני עוזריו היו מבקשים את ברכת האל לעבודתם . עם זאת , לדעתי , מתבטאת תמצית תרומתה של תנועת האומנויות והמלאכות לירושלים בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל , בהתחברותה לרעיון עיר הגנים ובהבאת רעיון זה לעיר . רון פוקס : היסטוריציזם ומודרניזם בירושלים ופשרם הכותרת שניתנה למושב על הארכיטקטורה של ירושלים המנדטורית , 'אדריכלות בירושלים בתקופת המנדט : היסטוריציזם מול מודרניזם , ' קולעת למתח היסודי הגלום בארכיטקטורה של התקופה , ואני מבקש להתיחס אליה בפירוט . 'היסטוריציזם' ו'מודרניזם' הם שני מונחים חיוניים שהדיון בארכיטקטורה של תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל חייב להזדקק אליהם . במובנם הצר הם מציינים שני זרמים חשובים בארכיטקטורה בזמן החדש : ' היסטוריציזם , ' או שימוש בשפה צורנית מן העבר ביצירת ארכיטקטורה חדשה , היה מגמה דומיננטית בארכיטקטורה של המאה התשע עשרה '; התנועה המודרנית בארכיטקטורה שצמחה והבשילה בשנות העשרים והשלושים הייתה במידה רבה תגובת נגד להיסטוריציזם של המאה הקודמת . ססמתה הייתה 'זמנים חדשים מחייבים פתרונות חדשים . ' היא שללה על כן הסתמכות על צורות ותקדימים מן העבר , ופיתחה שפה ארכיטקטונית חדשה , ' מודרניסטית , ' שנועדה לבטא כהלכה את רוח הזמן והסתמכה על האפשרויות הטכנולוגיות החדשות של המאה העשרים . המודרניזם , יש לציין , היה בתקופה שבין המלחמות תנועה 7 אשבי , ירושלים , 1922-1920 עמי . 63 ד"ר רון פוקס — מרצה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ובחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת חיפה . פרסם מאמרים על תולדות האכיטקטורה בארץ ובמיוחד על הארכיטקטורה הבריטית בתקופת המנדט . 1 על היסטוריציזם ראו : Tradition : Anliiiectunil _Assays 1980-19 K 7 . Cambridge 19 X 9 , pp . 3-19 A . Colquhoun . 'Three Types of Historicism _' . Modernity and the Classical 2 הספרות על המודרניזם בארכיטקטורה ענפה מאוד . מקורות כללים r . Bunham . 1 w ? _nanrrracxreo in the First Machine Aac London i 960 ובתרגום עברי של מ' וורמברנד : די בנהם , ארכיטקטורה בעידן המכונה הראשון , תל אביב L . Benevolo . Historyof Modern Anhitecmre . I-ll . ( originally ; 1978

יד יצחק בן-צבי

משכנות שאננים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר