ט. מסים והיטלים שונים

עמוד:110

על כך . מן הראוי שכל אחד מכם יהיה על המשמר . לאור זאת , עלה העורך להוציא את צוונו זה ממטה מפקדת הצבא בערבסתאן . בהגיע הצו ובעמדכם על תוכנו ... סמכו עליו כליל והיזהרו מלהפר אותו . [ נרשם ] ב 7 בחודש שואל שנת 248 ו . במקור : "ערב בסתאך , ופירוש המושג : ]" הפרובינציות ] הערביות , " כלומר : דוברות ערבית . תיבה זו הופיעה כמאפיין של צבא מחמד עלי בפיקוד בנו , אבראהים , שכבש את ארץ ישראל ושלט בה באותן שנים . בין שאר הצעדים שנקט למרכוז שלטונו הוא ביטל את כל המסים המנהגיים . 27 בפברואר . 1833 על צו דומה משנת 1241 להגירה ( 1825 / 6 ) ראה אצל גראייבסקי , מגנזי , ו , עמי ד-ה ; רסתם , אל מחפוטיאת , א , עמי , 188-187 תעודה — 495 איגרת מאבראהים פאשא לאביו מחמד עלי ( מתאריך 2 ברמדאן 14 / 1247 בפברואר , ( 1832 ובה הוא מציין בין היתר את הסרת עול המסים וההיט לים " ) דראיב ועואיד ( " מהיהודים והנוצרים י הנ"ל , אל אצול , א , עמי , 132-131 איגרת מאבראהים פאשא לקאדי ירושלים , המושל בה ולכל נכבדיה ( מתאריך 19 בדיו אל חג'ה שנת 20 / 1247 במאי , ( 1832 בה הוא חוזר ומציין את דבר הרצאת הצו המורה על ביטול כל ההיטלים שהעלו היהודים והנוצרים לבעלי התפקידים במערכת הדתית ותשלום משכורתם ישירות מהשלטונות . באשר ליוונים האורתודוקסים , ראה שם , עמ' 61-60 איגרת ( מתאריך 25 בג'מאדא אל אולא שנת 1 / 1247 בנובמבר ( 1831 מעבד אללה פאשא לקאדי של ירושלים , המושל שלה ולכל נכבדיה האוסר על נושאי המשאות מיפו לירושלים לסחוט כספים ממנזר היוונים האורתודוקסים בשנים שבהן אין עולי רגל . וראה דיווחי העיתונות בה הזמן על המס שהוטל על הסחורות שהובאו לעיר למטרת ריצוף רחובותיה : "הצבי , " שנה ראשונה , גיליון ד , מיום כ"ו בחשוון התרמ"ה , עמ' טז ; שם , גיליון ו , מיום יי בכסלו תמ"ה , עמי בג . תעודה מס' ( 77 / 312 ) 47

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר