ט. מסים והיטלים שונים

עמוד:108

להווי ידוע לכם ו [ אל ] כבוד באי כוח מנזרי הקתולים , היוונים האורתודוקסים , הארמנים , עדת היהודים והקופטים הגרים בירושלים הנאצלה , להווי ידוע לכם כי לזכותם של קצין חיל הרגלים , האחראי הראשי על האספקה והציוד ומפקד המצודה שם [ בירושלים ] הוקצבו היטלים שנתיים ממנזרי הקתולים , היוונים האורתודוקסים , הארמנים , היהודים והקופטים בסכום של 3 , 000 גרוש . כעת בשל העברת הגדוד הנזכר מן הפלכים הנצורים בטל מנהג נזכר זה כיוון שהמפקדים הנזכרים אינם נמצאים [ עוד בעיר . [ לאור זאת הסבנו את 3 , 000 גרוש האסדי ליתרת הזכות ואספקה של אנשי הצבא השוהים במצודת ירושלים הנאצלה ובשערי העיר וארמון המושל , כפי שנעשה הדבר בדמשק הנצורה . רצוננו מכם , כי תרשמו את 3 , 000 גרוש האסדי ברישומי [ בית הדין ] השמורים ובפנקסי האוצר ותייערו אותם ליתרת הזכות לחיילים העומדים על משמר מצודת ירושלים וכי מדי שנה יימסר הסכום [ הזה ] לאוצר שלנו בירושלים לידי מושלנו בה כעת והוא ישלמו כיתרת זכות ואספקה לחיילים . דבר זה יהא תשלום שוטף מבלי שייגרע [ ממנו מאום . [ עשו כולכם יד אחת להוציא את הדבר לפועל . בל יתרשל אחד [ מכם . [ בהסתמך על כך הוצאנו לכם צוונויי זה ממועצת דמשק . לכשיגיע ותעמדו על תוכנו , תפעלו על פיו והיזהרו מהפר אותו . דעו זאת וסמכו עליו באופן מוחלט והיזהרו מכל הפרה . [ נרשם ב 21 בג'מאדא אל אולא שנת . 1242 י ] במקור : "יניגירי אעיאסי . " במקור : "גיבהגיי באשי . " מ"גיבה , " שריון . זהו תוארם של החיילים ששירתו ביחידות תחזוקת כלי הנשק ותיקונם וגם אלה ששמרו על מתקני הצבא בעת הקרב . בשנים מאוחרות יותר ובוודאי במאה הי"ט , הוטלו עליהם גם תפקידי שיטור בערים . וראה : אל רמרדאשי , כתאב אל דרה , עמי , 29 הערה , 6 גיב ובואן , חברה , עמי 157-56 pje bedji " , EP •? במקור : "דזדאר אל קלעה . " וראה : כהן , מפעלו של סולימאן , עמי ; 38 גיב ובואן , חברה , עמי ; 56 הד , תעודות , עמי . 20 במקור : ] " א ] וגיאק . " ייתכן שהעברתם קשורה למרד הפלאחים בירושלים ובסביבתה נגד מושל פלך דמשק מצטפא פאשא , מרד שהלך והתגבר באביב 1825 וחוסל בסוף 1826 כאשר עבדאללה מושל עכו קיבל פקודה מהסולטאן לדכא את המרד . וראה : בן אריה וברטל , ההיסטוריה של px ישראל , עמי ; 27-26 בן אריה , העיר העתיקה , עמי ; 127-126 לונץ , ירושלים , ה , עמי ; 220-218 שוורץ , תבואות הארץ , עמי תנ-תנא ; מורגנשטרן , משיחיות וישוב , עמי , 90 בן צבי , ארץ ישראל ויישובה , עמי . 344-343 ייתכן גם שהעניין קשור למרד היוונים , שאותו התאמצו השל טונות העותימאניים לחסל בעזרת תגבורות שהוזעקו מרחבי האימפריה , וכנראה שהעברת היחידה הצבאית מירושלים נעשתה במסגרת מאמצים אלה . 6 במקור : "אעיואת 7 . " במקור : "מאנדה הגלופה 8 . " עדויות על חיל המצב השוהה במצודת העיר ראה ו בן אריה , העיר העתיקה , עמי 9 . 32-29 במקור : "סראיא . " על הסראיא ראה בן אריה , שם , עמי 10 . 193-186 במקור : "חיזינה 11 . " במקור : "מרסום . " 12 במקור : "דיואן 21 13 . " בדצמבר . 1826 על גבי התעודה לא מצוין תאריך רישומה או תאריך הוצאת הצו , לכן רשמנו את תאריך התעודה שקדמה לה בכרכי הסגיל .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר