ט. מסים והיטלים שונים

עמוד:107

בהסתמך על בך הוצאנו לכם צוונו זה מהמועצה י [ המנהלית ] של דמשק . לכשיגיע ותעמדו על תוכנו , פעלו על פיו והיזהרו מהפר אותו . דעו זאת . שלום . [ נרשם ] בניום ] 12 [ בחודש ] שואל שנת ] 241 ו . [ 45 קניית הזכות לגבות את מס הסוכר נ 0 ו 94 / 3 ( סיכום [( הסייד עבד אללה בן המנוח מוסא ביי עקל הודה שהוא מכר את זכותו לגבות בכל שנה בחודש רמדאן 18 גרוש אסדי דמי סוכר מהקדש עדת היהודים בירושלים הנאצלה . זכות זו הונחלה לו בירושה מאביו , מדודו ח'ליל ומדודו מחמד בכ ונמכרה לעלי אפנדי בן הסייד מחמד דרויש אפנדי בנו של מצטפא אפנדי . הקאדי הנזכר התיר לסייד מחמד דרויש אפנדי לגבות את היטל 18 גרוש האסדי מידי בא כוח עדת היהודים בירושלים בכל שנה בחודש רמדאן . זאת לאחר שבא כוח עדת היהודים נשאל על כך ואישר כי זכות זו רשומה בפנקסיהם . הסייד עבד אללה מכר זכות זו תמורת 180 גרוש אסדי . הדבר נרשם בשליש הראשון של חודש ד'ו אל קעדה שנת . 1241 י 46 הסבת ההיטלים השנתיים על הלא מוסלמים לחיל המצב שנותר בעיר נו [ 13 / 31 [ אל ] פאר השופטים הדגולים אדוננו מולא אפנדי ... בירושלים הנאצלה בעת הזאת , [ אל ] פאר חכמי הדת והמלמדים מפתי אפנדי ... [ אל ] הממונה על צאצאי הנביא הסייד עמר אפנדי ,... [ אל ... [ המושל שלנו בה [ בירושלים ] כעת החאג' עת'מאן אע'א ,... [ אל ] מפקד הסיפאהים י ... ו [ אל ] שאר נשואי הפנים של העיר באופן כללי . 13 במקור : "דיואך . 20 14 במאי . 1826 תעודה 45 16-7 1 ביוני . 1826 תעודה 1 4 6 במקור : "מיר אלאי . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר