ט. מסים והיטלים שונים

עמוד:105

43 העברת זכויות בין נכבדים מוסלמים לגבות את היטל רמדאן [ 36 / 309 ] ביום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו בא למושב בית הדין של השריעה הנאצלה צלאחי זאדה הסייד אחמד אפנדי בן המנוח השיח' אבראהים אל צלאחי ואישר , הודה והעיד על עצמו מרצונו ומבחירתו , ללא אילוץ וללא כפייה , כשהוא מבין את משמעות אישור זה , ההודאה והעדות ומה שמתחייב מכך לגביו כחוק כי הוא העביר את זכויותיו , ויתר ומשך ידו מן ההיטל הרגיל [ המגיע ] לו בכל שנה בחודש רמדאן בשיעור 10 זולטה מהקדש עדת היהודים המתגוררים בירושלים הנאצלה . ההיטל הרגיל הזה הגיע אליו מידי אביו הנזכר [ ומכוח ] שימוש עתיק יומין ו [ לאחר ] שבאי כוח הקדש עדת היהודים הנזכרים נשאלו על כך והודו כחוק , כי הסייד אחמד הנזכר גבה את ההיטל הנזכר והשתמש בו שימוש עתיק יומין וכי דבר זה רשום בפנקסיהם . [ העברת הזכויות ] היא לנושאי כתב חוקי זה ומעבירי דברים [ אלה ] ... הסייד ח'ליל אפנדי ח'אלדי ואחיו הסייד ראע'ב אפנדי , בניו של אדוננו ... הסייד מחמד עלי אפנדי אל ח'אלדי ממלא מקומו של הקאדי מכוח העברת זכויותיו לשניהם ביום תאריכו [ של מסמך זה . [ כבוד אדוננו וסיידנא השופט של השריעה התיר למקבלי ההעברה הסייד ח'ליל אפנדי ואחיו הסייד ראע'ב אפנדי היקרים לגבות ולקבל את עשר הזולטה בכל שנה בחודש רמדאן מידי באי כוח עדת היהודים בירושלים הנאצלה . מעביר הזכויות הסייד אחמד הנזכר קיבל כחוק פיצוי מידי אביהם של מקבלי הזכויות סכום ששיעורו המוצהר 100 זולטה [ שהם גרוש ] עדרי בנוכחות [ הצדדים ] ועדות ראייה . נכתב ונרשם כפי שאירע בשליש השני של חודש שואל שנת 240 ו . תעודה 1 43 במקור : "עאדה 2 . " במקור : "חאמל הדיא אל כתאב ונאקל אל חיטאב 3 . " ראה תעודה , 70-67 / 309 שלפיה שבי האחים הנזכרים לעיל קנו מהסייד יוסף אל גיאויש את הזכות לגבות 4 גרושים אסדי , מס הסוכר בכל שנה בחודש רמדאן מהקדש עדת היהודים בעיר בסכום של 25 גרוש אסדי . 4 במקור : "ח'ליפה . " 5 במקור : "אל מחרוסיך . 28 6 במאי6- ביוני . 1825 וראה : אלמאליח , הראשונים לציון , עמי 162-161 י עדות משנת 1825 ובה אזכור של חל ק מההיטלים וביניהם מסי החגים . וראה תעודה 72 / 311 ( אסעד אל עטארי מכר את זכותו לגבות מעדת היהודים 6 גרושים מדי שנה כמס הסוכר לסייד ח'אלדי זאדה ח'ליל אפנדי ב 50 גרוש אסדי . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר