ט. מסים והיטלים שונים

עמוד:104

[ מיופה הכוח ] אישר זאת ו [ אמר , [ כי הדבר רשום בפנקסים הישנים של ההקדש שלהם . כבוד אדוננו הקאדי התיר כחוק לסייד מחמד אע'א אל עפיפי הנזכר להשתמש [ כרצונו ] בחמשת הגרוש אסדי בכל חודש ולקבלם ממיופה הכוח של הקדש [ עדת ] היהודים במקום הסייד חסן מחב אל דין הנזכר , כפי שנהג [ זה האחרון ] להשתמש בהם ו [ כן התיר לו ] למנות ממלא מקום בעת הצורך . מעביר הזכויות חסן הנזכר קיבל כפיצוי מידי מידיו של מקבל הזכויות מחמד אע'א הנזכר סכום ששיעורו 500 גרוש אסדי . [ הסכום ] נתקבל כחוק בידי מעביר הזכויות מידי מקבל הזכויות בנוכחות [ הצדדים ] ועדות ראייה . חמשת הגרושים שהם ההיטל הנזכר מדי חודש עברו לסייד מחמד אע'א . מהיום ואילך אין למעביר הזכויות כל זכות בהם . על היות הדברים כהווייתם נרשם ביום 11 בחודש רמדאן שנת . 1236 42 נקיב אל אשראף קונה מנכבד מוסלמי את זכותו על היטל חודש רמדאן 144 / 307 ] ( סיכום [( יוסף ביי בן קאסם ביי בן ג'מאל אל דין מכר את זכותו לגבות מעדת היהודים היטל בסך 10 גרוש אסדי בכל שנה בחודש רמדאן . זכות זו עברה אליו בירושה מאביו ומסבו . הוא מכר את הזכות לעבד אל סלאם אפנדי בנו של עמר אפנדי אל חסיני האחראי על צאצאי הנביא י בעיר הנמנה על משפחת מנאף תמורת 100 גרוש אסדי . המכירה קיבלה תוקף על ידי הקאדי . נרשם בשליש השני של חודש צפר שנת . 1239 12 4 ביוני . 1821 תעודה 42 1 במקור : "נקיב אל אשראף . " 2 משפחה המתייחסת לסבו של מחמד הנביא , עבד אל מנאף . 25-16 3 באוקטובר . 1823 וראה תעודות נוספות בהן קנו בנים שונים של משפחת אל חסיני זכות זו 63 / 311 . ( הסייד אחמד בן יוסף אעיא אל נמרי מפקד יחידת החיילים " ] אנפאר [ " של מצודת ברכות שלמה נ"אל ברכ" — בין בית לחם לחברון , מקור המים שהובילו לירושלים באמה עד ברכת הסולטאן ] מכר לסייד החאגי מחמד עלי אפנדי בן הסייד עמר אפנדי אל חסיני את זכותו לגבות 15 גרוש מעדת היהודים 4 — מתוכם מס הסוכר — מדי שנה בחודש רמדאן והשאר בחג סיום הצום ובחג הקרבן . זאת תמורת 147 גרוש 112 / 312 ;( ( ראש הקוראים לתפילה " ] מאדיך ] של מסגד אל אקצא מכר לסייד מחמד אמין אפנדי אל חסיני המופתי את זכותו לגבות 15 . 5 גרוש מס הסוכר מהקהילה היהודית בחודש רמדאן תמורת 115 . 5 גרוש 22 / 313 ;( ( הסייד מחמר מאגיד מכר לחאגי מחמד אפנדי בן הסייד עמר אפנדי אל חסיני זכות זו שערכה 4 . 5 גרוש אסדי ב 45 גרוש 143 / 314 ;( ( עלי בן מוסא אל נמצאי מכר לעבד אל לטיף בן הסייד אחמד ראע'ב אפנדי אל חסיני זכות זו שערכה 35 גרוש מס סוכר ב 300 גרוש אסדי . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר