ט. מסים והיטלים שונים

עמוד:103

40 מס היטל חודשי — מקדו וממכר בין שני נכבדים מוסלמים על הזכות לגבותו ; 71 / 300 ] ( סיכום [( השיח' עת'מאן בן שובה י שהוא השיח' של תושבי הכפר בית לחם העיד על עצמו שהוא מכר לסייד יוסף אפנדי בן שהאבי , לבלר בית הדין בירושלים , את זכותו לגבות בכל חודש מהקדש עדת היהודים של ירושלים את ההיטל שעבר אליו בירושה מאביו ושיעורו 3 זולטה . בתמורה קיבל השיח' עת'מאן 160 זולטה . מכירת זכות זו קיבלה את אישורו של בית הדין . נרשם באחד בחודש ג'מאדא אל אולא שנת * . 1232 41 נכבד מוסלמי מוכר לאיש צבא את זכותו על ההיטל החודשי [ 33 / 305 ] הסייד חסן אפנדי מחב אל דין זאדה העיד על עצמו כשהוא במלוא הכישורים הנחשבים כחוק , כי הוא העביר זכויותיו , ויתר ומשך ידו מההיטלי הרגיל [ שזכות גבייתו ] הועברה אליו מסבו המנוח הסייד החאג' מחב אל דין אפנדי . [ שיעור ההיטל ] הוא 5 גרוש אסדי בכל חודש מהקדש עדת היהודים בירושלים הנאצלה . [ העברת הזכויות ] היא לסייד מחמד אע'א שהוא כעת קצין יחידת חיל הרגלים [ המוצבת בירושלים . זה האחרון ] קיבל ממנו כחוק העברת זכויות זו לעצמו , וזאת , לאחר שמיופה כוח עדת היהודים נשאל על אודות אמתות העניין כולו ועל זכות אכילת הפרות של מעביר הזכויות בעניין זה . תעודה 1 40 על משפחת שובה המוסלמית בבית לחם הנוצרית ועל תפקידם כשיח'ים של היישוב ראה דבריו של ג'יימס פין , קונסול אנגליה בירושלים בין השנים 1853 עד 1856 בספרו עתות סופה , עמי , 530 , 316-315 הערה . 1 2 שאף קנה לעצמו , כפי שמעידה תעודה בראש עמי 71 בברך , 300 את הזכות לגבות מן הארמנים את מס הבד מסוג "ג'וח '" שהיו חייבים בו בכל חודש רמדאן . 3 במקור : "עאדה . " 19 4 במרס . 1817 ייתכן שהמס קשור לרשות שנתנו תושבי בית לחם ליהודים להתפלל על קברה של רחל . וראה ' שילר , קבר רחל , עמי . 315 פרנקל ( בספרו ירושלימה ) מציין בין יתר ההיטלים שהיה על העדה הספרדית לשלם לנכבדים שונים סך של 5 , 000 פיאסטר לשנה לתושבי בית לחם בעד האפשרות לבקר בקבר רחל . דברים דומים על הבאים להשתטח על קברות צדיקים ראה ב"הוספה להמגיד , " שנה , 12 גיליון , 27 מיום י"ח בתמוז תרכ '' ב , עמי . 34 וראה לעיל , תעודה מס' . 37 וראה תעודה 98-97 / 305 ( הצהרת אחיו של השיח' הנזכר לעיל לאחר מותו על תקפות המכירה וקבלת פיצוי כספי בסך 37 . 5 גרוש אסדי על ידי האח בתמורה להצהרתו זו . ( תעודה ו 1 4 במקור : "עאדה 2 . " במקור : '' יניצ'רי אע'א 3 . " במקור : "תצרף . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר