ח. עלייה לרגל ומסי דרכים

עמוד:99

הנזכרים יש זכות עלייה לרגל למערה הנזכרת ו [ כך גם ] לכל אדם מבני העדה היהודית . כן [ נפסק כי ] יש להשאיר [ לשימושם ] דרך מיוחדת אשר שלוש אמות רוחבה , המובילה אל פתח המערה הנזכרת מכיוון הדרך הציבורית הצפונית הנזכרת והנעוברת ] בתוך אדמת מייפה כוחו של הנתבע על מנת שהם [ יוכלו ] להגיע אל פתח המערה הנזכרת בדי לעלות לרגל . [ כן ] ניתנה התראה בחוק לנתבע , נוסף על מייפה כוחו שלא להתנכל לשני התובעים ולכל אדם מ [ בני ] העדה הנזכרת . מה שאירע נכתב ונרשם על פי בקשה ביום 29 בחודש רג'ב , שנת . 1307 י 49 אפשר לתרגם גם : "פרטית . 50 במקור : "זיארה . " 21 51 במרס . 1890 וראה תעודות 30 / 380 ( בתאריך ה 29 בג'מאדא אל אאחירה 20 / 1307 בפברואר 1890 ייפה הארכימנדריט אנטונין ראש המשלחת הדתית " ] ראיס אל ספארה אל רוחיה [ " הרוסית בעיר את כוחו של מתורגמן המשלחת לייצגו בתביעה הנוגעת למערה , שלדבריו משמשת מקדמת דנא למרבץ לצאן ולמקנה , ומאז ה 2 בשואל שנת 1882 / 1299 המערה והחלקה שסביבה נמצאות בבעלותו ובשימושו 33 / 380 ;( ( ב 3 ברגיב שנת 23 / 1307 בפברואר 890 ו נתן מחמוד הנתבע יפויי כוח לייצג אותו ולהגן עליו בתביעה שהגיש נגדו הרב הראשי פנאג'יל בעניין המערה וחלקת האדמה . ( על קניית חלקה זו ועל הערעור שהגישה הקהילה הספרדית בעניין זה ראה עדויות נוספות אצל בן אריה , ירושלים החדשה , עמ' . 56-54 וראה דבריו של גראייבסקי , מגנזי , ד , עמי ה-ו ; שם , ז , מלואים לפרק מערת חגי זכריה ומלאכי ( אין מספרי עמודים ;( " הזמן , " גיליון , 4 שנה שנייה , מיום י"ד באדר א' תרנ"א 22 / בפברואר , 1891 עמי . 64 וראה גם : "עברי אנכי , " שנה , 26 גיליון טז , מיום גי בשבט תרץ , עמי ק כג ; "האור" ( הוספה ל"הצבי , ( " שנה שמינית , גיליון כט , מיום כ"ט בסיוון תרנ"ג , עמי ו : בן יהודה , "האור , " א , פרק ד , עמי יב . על מקרה נוסף , אם כי שונה , של העמדה למכירה של אדמות שבהן מצוי קבר , המשמש אתר של עלייה לרגל ליהודים , אנו לומדים מתעודה , 104 / 400 בשנת 1907 ייפה נוצרי לטיני תושב אזור בית לחם את כוחו של מוסלמי תושב ירושלים להגיש ערעור בפני המועצה המנהלית של מחוז ירושלים ובפני משרד רישום הקרקעות הממשלתי בעיר על החלטת משרד הטאבו להעמיד למכירה פומבית את אדמת קבר רחל בטענה שאינה מעובדת . לטענתו היא נמצאה בבעלותו . מכירה פומבית של קרקעות בלתי מעובדות נערכה משנתפרסם חוק הקרקעות העות'מאני של שנת 1858 שבעקבותיו הוחל בעריכת מפקד קרקעות בכל רחבי האימפריה במטרה לרשום את המצב הקיים ולקבוע את המעמד המשפטי של הקרקעות . וראה שכטר , רישום הקרקעות , עמי . 160-147 על קניית חלקות קרקע באזור קבר רחל על ידי יהודים ראה בן אריה , ירושלים החדשה , עמי . 598-596 גראייבסקי מביא תרגום של שני צווים בעניין זכותם של היהודים לעלות לרגל לקבר רחל וראה : מגנזי , ו , עמ' ג-ד . וראה , להלן , תעודה מס' , 40 הערה . 4

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר