ח. עלייה לרגל ומסי דרכים

עמוד:98

המתואר , אלא שאחדות מהן רוחבן קטן מרוחב המחילה הנזכרת . באחדים מקירות המחילות נמצאו גומחות קברים ריקות חצובות בסלע , 29 במספר , ועל פתחה של אחת מהן ישנם 4 סימני חריטה אשר נאמר עליהם שהן אותיות עבריות . כן נמצאו , מלבד המערה נשוא התביעה , מספר מערות באדמות הסמוכות לה מכיוון צפון ונמכיוונים ] אחרים הדומות למערה הנזכרת ובתוכן גם כן נמצאות גומחות קברים ריקות . לאחר סיום עניין זה כולו חזר השופט השרעי הנזכר של השריעה יחד עם הנלווים אליו והמתדיינים אל מושב [ בית הדין ] הנזכר של השריעה . [ השופט ] ביקש מהתובעים ראיה חוקית על טענתם בדבר זכות עלייה לרגל למערה הנזכרת . אז הלכו [ שני התובעים , [ חזרו והביאו עמם לשם מתן עדות את מחמד בן צאלח , שרף בן צלאח אל דין , חיליל בן החאג' חסן בן אחמד אבו דיאב , מחמד בן דאוד בן מצטפא אבו גילאג'ל , מצטפא בן חסן בן מחמד אל זעל , חיליל בן עבד אל רחמאן בן החאגי מחמד , מחמד בן מוסא ח'דרה בן מחמד סאלם , סלימאן בן דאוד בן חמודה , מוסא בן חסין בן מצלח אל עבאסי , סאלם בן חסין בן מחמד ח'ליל , מוסא בן אבראהים בן מחמד אל ע'ול וחסן בן מחמד בן עבד אל חק — כולם מתושבי הכפר סלואן אשר בנפת אל ואדיה השייכת לירושלים הנאצלה . לאחר שנתבקשו להעיד הם העידו בפני הנתבע , כאשר כל אחד מהם אומר בנפרד : "אני מעיד בשם האל יתעלה שהמערה הנמצאת באדמת מייפה כוחו של נתבע זה מחמוד בן חמדאן בן חסין אל ציאד מתושבי כפר אל טור , בנפת אל ואדיה השייכת לירושלים , אשר נמצאת בהר הזיתים ונכללת באדמותיו [ של הכפר ] בכיוון דרום מערב והגובלת מדרום ומערב באדמת מייפה כוחו של נתבע זה מחמוד חמדאן הנזכר וממזרח באדמת אל קעדה השייכת להקדש השיחי מחמד אל עלמי ומצפון בדרך הציבורית הוא מקום עלייה לרגל של העדה היהודית . הם נוהגים לעלות אליו לרגל מימים ימימה ואנו ראינו אותם תמיד עולים לרגל , ברם לא ידוע לנו האם היא בבעלות היהודים או בבעלותו של מחמוד חמדאן מייפה כוחו של נתבע זה . אנו עדים וכך אנו מעידים . " כל אחד מהעדים הנזכרים מסר בפני שני הצדדים עדות חוקית העולה בקנה אחד עם תביעת התובעים . לאחר שהעדים הנזכרים מסרו עדות זו נערכה בדיקת מהימנותם בחשאי בהתאם למסמך חשאי החתום ומוחתם על ידי מחמד בן ח'לף בן עבד אל רחמאן , אבראהים בן חסן בן מחמד אבו רומי , אבראהים בן חיליל בן אסמאעיל אל מכחל , סאלם בן צאלח אבו ע'ית , ' עיסא בן סלימאן בן מחמד צבחי , אחמד בן מוסא בן עליאן ואחמד בן דרויש אבו דעמוס שהם המחיתארים וחברי מועצת הזקנים של כפר אל עיזריה השייך לנפה הנזכרת הסמוכה לכפר סלואן . [ בן נערכה להם בדיקת מהימנות ] בגלוי בפני מוסא אפתיחה בן עיסא , עלי בן עבד אל ע'ני בן מחמד — שניהם מכפר סלואן הנזכר . לאחר שמאשרי המהימנות הנזכרים הודיעו שהעדים הנזכרים הם עדי אמת ועדותם קבילה נפסק כחוק על ידי בית הדין השרעי הנאצל בפני המתדיינים , כי לתובעים 45 במקור : "לחוד 46 . " במקור : "ג'בל אל טור 47 . " במקור : "מג'לס אח'תיאריה" 48 על מושג ה"עדול , " ראה : קאהן , עדים , עמי ו . 79-7

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר