ח. עלייה לרגל ומסי דרכים

עמוד:95

צו משני המשרדים המפוארים , המשפטים והדתות , שלא למכור את המערה הנזכרת ולהשאיר דרך [ פתוחה ] אליה . דבר זה הובא לידיעתנו ביום 3 בנחודש ] שעבאן שנת 1301 וביום 16 בנחודש ] מאי של שנת הכספים , 1300 בהודעה המצוינת במספר . 5 הדבר המאשר את נכונות תביעתנו הוא ששטח אדמת הנתבע הזה לפי השטר הנט'אמי שלו הנזכר לעיל והמוצג במושב [ בית הדין ] השרעי הוא 3 דונם בעוד [ שלאמתו של דבר ] שטח האדמה הוא 6 דונם ובכלל זה גב המערה : 3 דונם מ [ שטח זה ] שייכים לנתבע והשאר הוא גב המערה ושייך לה , ובידינו כתב בי דין זה המוצג במושב [ בית הדין של ] השריעה ותאריכו השליש הראשון של [ חודש ] מחרם שנת 10 וו בעניין קניית חלקת האדמה יחד עם המערה הנזכרת . עם זאת הרינו מוכנים להוכיח שהמערה הנזכרת היא אכן מקוס עלייה לרגל לנו , דהיינו , לעדה היהודית , היות ולנו הוענקו [ מסמכים בעניין ] הזיכיונות מטעם המדינה הנעלה לגבי מקומות עלייה לרגל נוספים בדוגמת שאר העדות כפי שהדבר רשום בפנקס [ רישום ] הפירמאנים באיסתנבול הנעלה משנת 1174 וקיבל תוקף מחודש גם בשליש האחרון של [ חודש ] ג'מאדא אל אאח'רה שנת 1289 יחד עם הצו שהתפרסם כעת מטעם כבוד הווזיר הגדול הכולל את הדברים האמורים לעיל ותאריכו 11 בנחודש ] ג'מאדא אל אאח'רה שנת 1307 ו 20 בנחודש ] כאנון ת'אני של שנת הכספים . 1305 בהסתמך על כך אנו מבקשים לאסור על הנתבע להתנגד לנו בעניין המערה הנזכרת , לסלק ידו ממנה ומן הגב שלה , שהרי אין מותרת בנייה מעל מקומות [ הקבר של ] הנביאים הגדולים וליתן לנו הודעת בי דין על כך ולחקור את הנתבע באופן חוקי . שניהם הציגו את שלושת הצווים , את כתב בית הדין ואת שטר הטאבו הנזכרים במושב בית הדין הנזכר של השריעה . לאחר קריאתם נמצא שתוכנם מוכיח כי יש להשאיר את המערה לעדה היהודית לשם עלייה לרגל , היות וזכות עלייתם לרגלי אליה נתאמתה . [ הדבר הוכח ] על פי הפרוטוקול שהגיע מהמועצה המנהלית של ירושלים הנאצלה . תוכן כתב בית הדין [ מעיד ש ] קניית חלקת האדמה היא בגבולות שונים מגבולות נשוא התביעה ותוכן שטר הטאבו קובע שחלקת האדמה נשוא התביעה שייכת לנתבע . אז נשאל הנתבע על אודות כך וענה : "הבקשה , שהוצגה על ידי שני התובעים המתיימרים לטעון שהיא הוגשה על ידי בנוגע למכירת חלק מאדמתי , [ היא בקשה ] חסרת יסוד . חלקת האדמה והמערה הם רכושי . אשר לכתב בית הדין שהוצג על ידי 22 במקור : "נט'ארתי אל עאדליה ואל מד'אהב . " 29 23 במאי 28 24 . 1884 במאי 19-10 25 . 1884 ביולי 13 26 . 1698 באוגוסט 1-1760 באוגוסט 25 27 . 1761 באוגוסט3- בספטמבר . 1872 28 במקור : "מקאם פחיאמתה אל צדארת אל עט'מא 1 29 . " בפברואר 1 30 . 1890 בפברואר 31 . 1890 במקור : "זיארה 32 . " במקור -. " מדבטה . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר