ח. עלייה לרגל ומסי דרכים

עמוד:94

הציבורית . מזה זמן מה התעקש הנתבע הזה לקבוע אל נכון שהמערה הנזכרת שייכת לאדמתו היות והיא סמוכה לה . בעת ההיא הוא רעה למכור לנו במכר מוחלט חלק מאדמתו הנמצאת בחזקתו ושהגיעה אליו לפי שטר טאבו נט'אמי מספר 16 הרשום בפנקס חודש אוגוסט לשנת הכספיםיי 2 1274 י במחיר ששיעורו 25 לירות זהב צרפתיות . באותה עת הוא מסר לנו את שטר הטאבו הנזכר ובדרך זו הגיש את הבקשה בתאריך 7 בחודש רביע אל אול שנת . [ 1 ] 300 י לאחר העברתו מטעם [ מנהלת ] המחוז המפואר והשלמת הפעולה המשרדית עיינו בו [ בשטר ] ומצאנו שהמערה הנזכרת כלולה [ בנכס ] נשוא המכר . לאור זאת נמנענו מלקנות [ את הנכס , [ היות והמערה הנזכרת נמצאת בשימושנו בדרך של עלייה לרגל אליה מימים ימימה ללא חולק ומתנגד ועל פי אישור בכתב של נתבע זה , בהתאם לבקשה הנזכרת לעיל . כאשר התייאש נתבע זה מאתנו החליט למכור את המערה הנזכרת לארכימנדריט הרוסי בירושלים הנאצלה . לכשנודע לנו הדבר עתרנו לנמנהלת ] המחוז המפואר למנוע את מכירת המערה — מקום העלייה לרגל שלנו , כלומר , של העדה היהודית — וניתן צו [ מניעה ] על כך בהתאם להחלטת מועצת מנהלת המחוז ' והובא לידיעתה של לשכת רישום הקרקעות הממשלתית . זאת לאחר שהיא [ המערה ] נבדקה על ידי כבוד אדוננו השופט רם המעלה הסייד יונס והבי אפנדי , סגן השופט של ירושלים הנאצלה בעת ההיא , יחד עם כמאלי אפנדי , פקיד לשכת רישום הקרקעות הממשלתית בירושלים הנאצלה בעת ההיא . [ הצו ] נושא את התאריך 3 ב [ חודש ] ג'מאדא אל אולא שנת 299 ו והאחד במרס של שנת הכספים . 1299 באותה העת עתרנו לשער העליון למנוע את מכירת המערה הנזכרת אשר היא מקום עלייה לרגל לנו ולכלל העדה היהודית , ויצא 11 וראה , לעיל , תעודה מסי , 21 הערה 12 . 13 שהיא שנת 16 13 . 1858 בינואר . 1883 14 במקור : "מתצרפיה 15 . " במקור : "מעאמלאת אל קלמיה 16 . " אל אסתדעא 17 . " במקור : "מגילס אדארת אל לואא . " ליד המושלים התקיימו מועצות הנהלה שכללו פקידים ראשיים , ראשי עדות דתיות ונציגים מקרב התושבים הערבים המיוחסים . היה זה מעין בית הנבחרים של המחוז שפיקח על סלילת דרכים , בריאות העם והשכלתו והציע בפני הממשלה בקושטא הצעות גם בדבר תיקון המסים , חלוקת הקרקעות ועוד . מועצות אלה נוסדו בעקבות מדיניות הרפורמות העותימאנית במאה הי"ט . וראה : אסף , היחסים , עמי ; 355 הד , ארץ ישראל , עמי ; 54-53 שור , תולדות ירושלים , ג , עמי ; 645 מעוז , ירושלים החדשה , עמי . 73-71 18 במקור : "מאמורית אל דפתר אל חיאקאני 19 . " במקור : "מאמור אל דפתר אל ח'אקאני . " 23 20 במרס . 1882 3 21 ו במרס . 1883 שני התאריכים האחרונים אינם זהים , אולם אם נניח ששנת 1299 הנזכרת בצירוף הראשון — המוסלמי — אינה לפי המניין ההג'רי , אלא גם היא שנת כספים ( מאליה , ( הרי שהקושיה נפתרת , כי חודש גימאדא אל אולא באותה שנה ( 1299 ) מקביל לחודש מרס 1883 למניין הגרגוריאני .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר