ח. עלייה לרגל ומסי דרכים

עמוד:92

את אחד מתושבי הכפר אל טור הסמוך לירושלים על שמכר לארכימנדריט הרוסי מערה זו , בטענה של חזקת בעלות עליה . תוצאות העתירה שעתרו היהודים כעשר שנים קודם לכן , בפני הרשויות בירושלים ובאיסתנבול , כשהם מסתייעים במסמכים ממאות קודמות , הייתה קבלת אישור רשמי הנותן תוקף לזכותם לעלות לרגל למערה זו מחד גיסא , ואיסור מכירתה בשל אופייה המקודש והמסורתי מאידך גיסא . למרות זאת מכר תושב אל טור את החלקה לאחר וביקש למנוע מהיהודים את המשך השימוש במערה . הקאדי שלח ועדת בדיקה שסיירה במערה , וראיינה תושבים רבים מבני הכפר סלואן , שאישרו כי המקום משמש מקום של עלייה לרגל ליהודים מימים ימימה . את מסקנותיה הגישה הוועדה בדוח מפורט שכלל גם את הממצאים הטופוגרפיים והארכאולוגיים מן המערה ( כולל גומחות קברים , אותיות עבריות וכד . ( ' משנתאמתה מהימנותם של העדים על ידי בעלי סמכות מהכפר הסמוך עיזריה ומסלואן , קיבל הקאדי את טענת היהודים , אסר להפריע להם לעלות לרגל למערה ואף חייב את בעלי הקרקע להפריש רצועת קרקע ברוחב של כשני מטרים שתשמש דרך גישה לעולים לרגל למערה ( תעודה מס' . ( 37 56 צו האוסר על שוערי העיר לגבות מסים חדשים מהעוברים דרכם 59 / 295 ] ו ] נרשם בהיתר חוקי בניובו ] 27 בנחודש ] רג'ב שנת 227 ו . י הודעה אל שוערי שערי ירושלים הנאצלה והנצורה , באופן כללי ו ; הרינו להודיעכם כי אסרנו על גביית מסים חדשים וחדישים כלשהם מהנכנסים לירושלים הנאצלה והנצורה , בשלמות או באופן חלקי , לא מעולי הרגל ולא מזולתם , בין אם הם נכנסים ובין אם הם יוצאים , לא בהלכם ולא בשובם . כל מי שירהיב עוז בנפשו ויפר את הצו , קולר האשם תלוי בצווארו . הבאנו זאת לידיעתכם , דעו זאת וסמכו על כך . [ נרשם ] בראשית [ חודש ] רג'ב שנת 227 ו . החאג' אחמד קאימקאם ירושלים הנאצלה תעודה 2 36 ביולי . 1812 על סגירת השערים ופתיחתם 7 1 באוגוסט . 1812 זהו תאריך רישומה של ראה : בךאריה , העיר העתיקה , עמי . 37-36 ההודעה במסמכי בית הדין של ירושלים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר