ז. מס גולגולת

עמוד:85

לסיכום , על מנת שמסי הגולגולת שלהם ייגבו במלואם , יש למסור לכל אחד את מסמכי החיוב של המס שלו בהתאם ליכולתו ולחובתו באופן החוקי ובתנאי שלא יישאר ולו גם אדם אחד מחוץ לרישומים בניגוד לתנאים של כתב המינוי הסולטאני ... אל לגובי המס לסטות מדרך הישר ; עליהם לפעול במלוא היושר . אסור להם , בניגוד לתנאים של כתב המינוי הנעלה , לדרוש ולו גם גרגר מבני החסות העניים בתואנת שווא של תשלום נוסף , אספקה , או תשלום עבור הלבלר , חלפן הכספים או שומרי הדרך . באופן דומה אל לשופטים ולממלאי מקום השופטים לדרוש דבר — לא מעט ולא הרבה — מבני החסות וגובי המס בתואנה שמדובר במס של בית הדין . לשם כך , אם הקאדים וגובי מס הגולגולת מקפחים ומתאנים לבני החסות מתוך חמדנות של גזלת כספים , יש לרגל ולבחון זאת באופן חשאי ופומבי . אם יתברר שהם גבו מעל הנדרש , יש לאסור אותם ולשלוח אותם לאיסתנבול ולהטיל עליהם את המגיע בבית הדין בהתאם לשריעה . בהתאם לכל זאת , יש להקפיד על תנאי כתב המינוי הסולטאני הזה . אם השופטים , המושלים , הממונים על הכפרים ושאר תושבי המחוז יציבו מכשולים בפני גובה המס בנושא גביית מס הגולגולת , יש לעדכן ולהודיע על כך לסף האושר שלי יחד עם השם והתיאור שלהם על מנת שהצדק ייעשה . על גובי המס להחזיק בפנקס נוסף כדי שיהיה ידוע שכל אחד מבני החסות שילם את חישוב מס הגולגולת ולשלוח אותו גם אליי ] . הרישום של הנישומים ] המתגוררים בערים [ ייעשה ] עם שם השכונה : אלה המתגוררים בכפרים עם שם הכפר ; אלה העוברים בדרך עם שמם ותיאורם . אל לגובי המס לאפשר לשומרים להטביע חותם על מסמכי המס לאחר שהם יחולקו בנפות ובתת הנפות הנמצאות תחת האחריות של גובי המס . אל להם גם למסור את המסמכים השונים , אלא יש להטביע את החותם שלהם השמור במשרד האחראי על מס הגולגולת . כך יהיה אפשר לבדוק את ההתאמה באמצעות השוואה [ עם הרישומים ] וזאת אם יתעורר צורך להסיר ספק . יש להקפיד כראוי בהקפדה מלאה על ביצוע ומילוי התנאים והסעיפים בהתאם למה שצוין ונקבע בכתב המינוי שלי הזה . יש להימנע ולהישמר מכל פעולה הסותרת אותו . סמכו על החותם הנאצל שלי . נרשם ביום השישי בחודש ד'ו אל חג'ה שנת . 1221 י 18 כאן מופיע משפט לא ברור . 19 במקור : "ויודה 20 . " במקור : "זאבט 14 21 . " בפברואר . 1807 התעודה תורגמה מתור כית . במקומות אחדים , שבהם היו שורות או מילים מטושטשות נעזרנו בנוסח דומה של צו כזה , שנמצא בארכיון בית הדין של סלוניקי ( כרך , 30 עמ . ( 83-82

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר