ז. מס גולגולת

עמוד:82

[ הגבייה תתבצע ] בהתאם לחלוקה הבאה לשלוש דרגות : [ סך כל בעלי היכולת ] הגבוהה — ארבע מאות עשרים ושניים [ חייבים במס , בעלי היכולת ] הבינונית — שלושת אלפים מאה ושלושים ושניים י [ בעלי היכולת ] הנמוכה — אל ף שמונה מאות שלושים ושמונה . אני אף הענקתי כתב מינוי סולטאני וציוויתי שגובה מס הגולגולת מטעם המושל הנזכר לעיל , יתייצב [ לפני המושל . [ עליו להשוות ולוודא את ההתאמה בין החותמות על חבילות מסמכי החיוב של מס הגולגולת החתומים בחותם סולטאני , יחד עם החותמות הנמצאות על המסמכים עצמם . [ פעולה זו חייבת להתבצע ] באחד במחרם בנוכחות המושל . לאחר מכן עליו להניח [ את מסמכי החיוב ] בתוך שק ולשלוח אותו חתום לקאדי של המחוז על מנת [ ששק זה ] יישלח לאיסתנבול . כל נער צעיר מבין הנוצרים , היהודים והארמנים האיראנים , המתגורר , הנמצא — מקומי או זר — והעובר בכל עיר וכפר הכפופים למשרד הנזכר , חייב להיות כלול בתחום הגבייה שלו [ של גובה המס . [ יש לבדוק כראוי ובמלוא ההקפדה ותשומת הלב את הנערים החייבים בתשלום מס הגולגולת בהתאם לשריעה . יש לבחון על פי האופן החוקי את רכושם של התושבים על מנת שלא יישאר , ולו גם אדם אחד , מחוץ לרישום וללא מסמכי החיוב . לאחר מכן עליו למנות ולחשב את השתייכותו [ של הנישום ] לאחת משלוש הדרגות נשל משלמי המס . [ בהתאם לארגון החדש [ של גביית המס ] שנודע עליו בצו סולטאני נכבד שלי , עליו לגבות שנים עשר גרוש מבעלי היכולת הגבוהה שהם בעליל העשירים בעלי האמצעים ; שישה גרושים מבעלי היכולת הבינונית שהם [ בעלי אמצעים ] ממוצעים ושלושה גרושים מהעמלים העניים הנחשבים בעלי היכולת הנמוכה . באשר לאלה העניים שחוסר יכולתם הכלכלית מתבטא בכך שכל הונם הוא גרוש אסדי אחד , אין לגבות מהם אותו גרוש אסדי . להלן השערים של סוגי המטבעות השונים בתנאי שהם בעלי קוטר שלם ומשקל מלא : מטבע פנדק זהב המוטבע באיסתנבול — שמונה גרושים ; זר י מחבוב של איסתנבול — חמישה גרושים וחצי ; זר י מחבוב מצרי — ארבעה גרושים וחצי ! פנדק זהב מצרי — שישה גרושים י כל סוג של מטבע מסוג פארה בעלת טוגרה ייגבה על פי החישוב שהוא שווה גרוש אחד . יש להקפיד במלוא תשומת הלב והיושר על גביית הכספים של מס הגולגולת באופן זה ועל מילוי התנאים הנזכרים לעיל . יש לקבוע פעולת ענישה לכל מי שחייב בכך בשל סטייה ממנהג הצדק ומדרך הישר באמצעות חריגה מגבולות המותר או בשל מעשי עוול . יש להעניק מסמך אחד מסומן וחתום בחותם הסולטאני לכל אחד מאנשי החסות הכופרים . יש להקצות תשלום עבור גובי המס באופן הבא : שנים עשר פארה בעבור 6 ואולי מוטב : "הארמנים הלא ערבים . " 7 במקור . "נטיאם י ג'דיד . " על הרפורמה בגביית מס הגולגולת בשנת 1691 ראה : מקגאוון , כלכלה , עמי . 82-80 עד לרפורמה זו , הוטל מס הגולגולת על משפחות ולא על בודדים . מטרת הרפורמה הייתה לייעל את הגבייה וגם להתאים את גביית המס לציווי הקוראני שהמס מוטל על כל הגברים החייבים במס . חובת תשלום המס הפכה להיות חובתו של היחיד ולא של הקבוצה כפי שהיה עד לרפורמה . 8 במקור : "מעישת . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר