ו. בית הקברות

עמוד:76

הנזכרים , כי היות [ והדברים ] לעיל התאמתו , הרי שאל להם להתנגד לקבירת מתי היהודים בחלקת האדמה הנזכרת , שכן התאמת [ עניין ] השימוש [ שהם עושים בה ] והיא מיועדת לבית קברות מזה זמן רב . [ הקאדי ] אסר עליהם להתנגד לעדת היהודים בשל כך , ו [ הורה להתיר ] ליהודים להמשיך להשתמש בה כבית קברות כחוק . אדוננו , השופט של השריעה , התיר להם את הדבר . אז הופיעו הסייד צאלח אפנדי וגיאר אללה אפנדי הנזכר ואישרו באורח חוקי שהשימוש שעושה עדת היהודים בחלקת האדמה כבית קברות , כפי שגבולותיה מצוינים בשטר הקדום , הוא בר תוקף . מה שקרה נרשם ונכתב בשליש השני של [ חודש ] מחרם שנת . 1247 י י 32 חיים אל שרזלי קונה אדמה ממערב לבית הקברות בהר הזיתים [ 20 / 525 ] פאר עדתו היהודית הח'ואג'א חיים אל שתלי י מתורגמן עדת היהודים המתגוררים בירושלים הנאצלה מאז הכיבוש ועד עתה , קנה בכספי הקדש היהודים עבור ההקדש הנזכר על פי הרישיון שניתן לו מטעם באי הכוח , המח'תארים של העדה היהודית והרב הראשי בירושלים הנאצלה , [ חלקת אדמה . החלקה נקנתה ] ממוכרה האדם בר הדעת הסייד עבד אללה בן המנוח אחמד דמרין אל סלואני הנוכח עם הקונה במושב בית הדין של השריעה . [ הסייד עבד אללה ] מכר להקדש הנזכר במכר מוחלט את אשר שייך לו , נמצא בבעלותו , בשימושו המלא ובחזקתו החוקית ואשר הגיע אליו בירושה מאביו , ולאביו מאביו וסבו וידו ויד אביו וסבו מחזיקים בכך במשך תקופה ארוכה ושנים רבות , ללא חול ק ומתנגד להם בעניין זה עד לעריכת מכר מוחלט זה . מושא המכר הוא כל [ חלקת ] האדמה הידועה בשם אדמת זילה אל ובאש הנמצאת מחוץ לירושלים הנאצלה 10 במקור : 'יצכ . " 30-21 11 בי 1 ני . 1831 תעודה 1 32 ראה עליו , לעיל , תעודה מס' , 16 הערה 2 . 1 על המחיתאר בתקופה של סוף המאה הי"ט וראשית המאה הכי ראה : גרבר , המינהל העות'מאני , עמי . 14-12 3 במקור : "חיאחיאם באשיה , " כלומר : "הרב נות הראשית , " או "הפונקציה של הרב הראשי . " הרב הראשי בשנה זו היה הרב יהודה בכ"ר רפאל נבון וראה עליו , לעיל , תעודה מסי , 3 הערה . 7 4 שתי המילים משמעותן : "אשפה , פסולת , " וכנראה חל שיבוש אצל המעתיק וצריך להיות : "מזבלה אל ובש , " שפירושו : "המזבלה של הפסולת . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר