ו. בית הקברות

עמוד:75

כעת . הוא נכח עם התובעים הנזכרים במושב בית הדין של השריעה . בתביעתם נגד המתורגמן הנזכר הם אמרו , כי כל חלקת האדמה הנמצאת מחוץ לירושלים הנאצלה באדמת הכפר סלואן והידועה בשם "אל סאדחה" שייכת להקדש הנזכר . ואילו הנתבע קובר את מתי היהודים בחלקה הנזכרת בדרך בלתי חוקית . הם ביקשו ממנו להסיר את גופותיהם מחלקת האדמה באורח חוקי . הנתבע המתורגמן הנזכר נשאל והוא ענה , כי כל חלקת האדמה הנמצאת מחוץ לירושלים באדמה שמחוץ לכפר סלואן ואשר גובלים בה : מדרום — בניין גבוה הרוס [ באדמה מסוג ] ם — ם ממזרח — אפיק זרימת המים , מצפון — הדרך העוברת וממערב — הקבר של אשת שמואל הצדיק ותלי האשפה של בית הקברות של היהודים הקראים , [ חלקה זו ] נכללת בבית הקברות של היהודים הגרים בירושלים , וכי החלקה המתוארת מיועדת מזמנים עברו כבית קברות לקבירת המתים של עדת היהודים ובכל שנה הם משלמים את דמי חבירתה לאוצר ההקדש של המדרסה , וכי נמצאים בה כעת קברים קדומים של המתים שלהם מזה שישים שנה ויותר והיא נמצאת בשימושם מזה תקופה ארוכה העולה על מאה שנה , ואף אחד לא התנגד בשלה לעדת היהודים במשך תקופה זו . הוא הציג כתב בית דין חוקי שלפי תוכנו החלקה היא בית קברות לעדת היהודים . [ כתב בית הדין הוא ] מתאריך ה 22 בנחודש ] ד'ו אל קעדה שנת 121 ו ורשום בארכיון [ של בית הדין ] של השריעה . הנאמנים הממונים לא אישרו את דבריו בעניין זה וביקשו לבדוק את חלקת האדמה שגבולותיה מצוינים לעיל . אז מינה [ הקאדי ] מטעמו את לבלרו העני , את הג'וקדאר שלו והמביא לבית הדין שלו . הם פנו לשם כך [ אל המקום ] ועמם הנאמנים הממונים הנזכרים . הם בדקו את חלקת האדמה הנזכרת ומצאו בה קברים קדומים השייכים ליהודים ... הם קראו את גבולות [ החלקה על פי ] כתב בית הדין ומצאו שהם תואמים לגבולות חלקת האדמה . הם שבו כולם [ לבית הדין ] והודיעו זאת לאדוננו השופט של השריעה . לאחר מכן אדוננו וסיידנא השופט של השריעה ביקש מהיהודים הנזכרים ראיה חוקית שתעיד לזכותם שהם משתמשים בחלקת האדמה הנזכרת ושהיא שייכת להם מזה זמן רב לקבירת מתיהם . הם הביאו את השיח' סלאמה אל קנבז ואת מחמד סלאמה מג'די על מנת למסור עדות . [ שני האחרונים ] העידו באורח חוקי בפני הנאמנים הממונים הנזכרים כי החלקה המתוארת לעיל משמשת מזה זמן רב בית קברות של היהודים והיא נמצאת בשימושם , כמו כן הם משלמים את דמי חבירתה בכל שנה . היות והראיה החוקית הצודקת ובת הציות התאמתה , הודיע אדוננו וסיידנא השופט של השריעה לנאמנים הממונים 2 במקור : "עליה , " שמשמעותו המקובלת : " חדר עליון , " או "חדר מוגבה 3 . " אחת הקטגוריות המקובלות במשפט המוסלמי לאפיון של קרקע , במקרה זה — קרקע שאינה ניתנת לניצול חקלאי , אדמות "מתות . " 4 במקור : "קמאמה 5 . " במקור : "חג'ה 23 6 . " בינואר 7 . 1710 במקור : "סגיל 8 . " לשון ענווה , כלומר , אותי , הכותב מסמך זה . 9 מילה לא ברורה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר