ה. בית החולים

עמוד:72

של חיה ובתה רחל הנזכרות . הן קיבלו אותו בירושה מהמורישים הנזכרים . הבית הנזכר עבר אליהן בהתאם לכתב בית דין חוקי הנושא את התאריך של העשרים ואחד ב [ חודש ] ד'ו אל קעדה שנת . 1257 י [ לדבריו ] חיה ובתה רחל יחד עם בעלה [ של רחל ] מוסא הנזכר כאשר היה עדיין בין החיים , משכנו בשנת 280 ו את הבית הנזכר אצל אסחאק ויהודה מייפי הכוח הנזכרים בהתאם למסמך הנמצא בידיהם . מיופה הכוח הנזכר הכחיש מכול וכול בשם מייפי הכוח שהקיר הצפוני הנזכר נמצא בשימוש מייפה הכוח הפטריארך אפנדי או אחד הפטריארכים שהיו לפניו לטובת ההקדש שלהם הנזכר ושהם , [ הנתבעים , [ גזלו אותו ישירות . אז דרש אדוננו השופט החוקי המכר מהתובע עטא אללה אפנדי , מיופה הכוח הנזכר , הוכחה חוקית לטענתו בדבר השימוש הנזכר . [ הקאדי ] מינה מטעמו את הלבלר השני באיה (?) מוסא עמראן אל ח'אלדי כממונה ומורשה לשמוע את העדויות הנדרשות מהתובע מיופה הכוח הנזכר במקומו . [ זה האחרון ] פנה ויחד עמו עת'מאן אע'א הג ] ' ו ] קדאר והחאג' עבד אללה אל ח'לפאוי , המביא הראשי [ לבית הדין ] ועמם המתדיינים הנזכרים . לאחר שהקיר הנזכר נבדק ונלמד הביא התובע עטא אללה אפנדי הנזכר למסירת עדות את הסייד רשיד בן ח'ליל אל ג'אעוני , הסייד נעמאן בן הסייד עבד אל רחמאן בן עבד אל חק אל ג'אעוני , הסייד צאלח בן הסייד עמר אל ג'אעוני , הסייד בכר בן הסייד חסין אל בשיתי , הסייד עבאס בן הסייד עמר אל נש [ א ] שיבי והחאג' מחמד בן קדורה מבארכה . כל אחד מהם העיד עדות חוקית בנפרד לאחר שהתבקש למסור עדות חוקית בפני הנתבע זליג מיופה הכוח הנזכר לאמור ו "הריני מעיד בפני האל שכל הקיר הצפוני הזה נמצא בשימוש התובע הנאמךהממונה [ של ההקדש ] ומייפה הכוח כבוד הפטריארך איסאי אפנדי הנזכר . [ הוא היה גם בשימוש ] של הפטריארכים הארמנים שקדמו לו לטובת ההקדש של הנזירים הארמנים העניים הנזכרים [ וזאת ] למשך תקופה העולה על שלושים וחמש שנים . [ השימוש בקיר נעשה ] לעיני רבי צדוק בן מיכאל יני ומוסא בן עקיבא ואחריהם שתי יורשותיהם הנזכרות . הם לא הגישו תביעה למרות שלא הייתה להם כל מניעה חוקית לעשות כך . [ השימוש של הפטריארכים בקיר ] היה בהריסה , 4 15 בינואר . 1842 וראה את שטר הקנייה בתעודה 96-95 / 325 ( רבי ראובן צדוק בן מיכאל יני ומשה בן עקיבא קנו את הנכס ב 0 ם 6 , 0 גרוש מבני משפחת אל סמום . ( 18 16 ביוני 5-1863 ביוני 864 ו . י' פריידין מדבר ( במאמרו : ביקור חולים פרושים ) על קנייה ולא משכון של מגרש ובו שני בתים ומרתף בשנת תרכ"ב 862 / 3 ו והפיכתו להקדש . במאמרו של שי אביצור , לתולדות , ישנן השערות לגבי תאריך ההתקשרות הראשונית : שכירת הבית בשנת 1857 ותאריך הרכישה . 1865 אם מדובר באותו מבנה אזי תאריך הרכישה עולה , פחות או יותר , בקנה אחד עם תעודתנו המדברת על משכון בתאריך 1863 / 4 וייתכן שזהו משכון שהפך לבעלות . וראה , להלן , את סיכום כתב ההקדש של נכס זה כבית חולים על ידי רחל ובתה לאה מבעלה המנוח די משה בתעודה מסי . 321 וראה גם . "המליץ , " שנה רביעית , גיליון , 29 מיום בי באב תרכ '' ד , עמי ; 454 "המגיד , " שנה שמינית , גיליון , 34 מיום כ"ט באב תרב '' ד , עמי ; 268 שם , שנה עשירית , גיליון , 3 ר"ח שבט תרכ"ו , עמי ; 20 "הלבנון , " שנה חמישית , גיליון , 27 מיום י"ח בתמוז תרכ"ח , עמי ; 429-427 יעבץ , הארץ , עמי 17 . 119-114 במקור : "תצריף . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר