ה. בית החולים

עמוד:70

31 סכסוך בגין הקיר שבין "ביקור חולים" וגן ירק של הקדש הארמנים [ 154-153 / 364 ] עטא אללה אפנדי הנזיר בנו של גבריאל בן יוהנס \ מיופה הכוח בייפוי כוח רשום וחוקי מטעם כבוד הפטריארך איסאי אפנדי בן כראביד בן איסאי הארמני , הנאמךהממונה והאחראי על ההקדשים של הנזירים הארמנים העניים המתגוררים במנזר מאר יעקוב בירושלים הנאצלת ובנותיה , וזאת בהתאם לכתב מינוי נאצל ונצחי הנמצא בידו , תבע את זליג בן מוסא בן יוסף , מיופה הכוח החוקי והמוכח מטעם האישה חיה בת אלקנה ובתה רחל בת רבי צדוק בן מיכאל יני [ שהיא ] אשתו של מוסא בן עקיבא והן שתי היורשות [ של רבי צדוק . הוא ] גם [ מיופה הכוח ] מטעם אסחאק בן מוסא בן חשין ויהודה ברגמן בן עיזר בן ברגמן . ייפוי הכוח שלו מטעמם בנוגע להתדיינות ומתן התשובה בנושא שיצוין בהמשך , הוכח בעדותם של עיזר בן זבולון בן אסאק ושמואל בן שלום בן פייר האשכנזים מבין הנתינים של המדינה הנעלה [ העות'מאנית . [ שניהם מכירים ומזהים את חיה ורחל הנזכרות . הם נקבעו כעדים כשרים בקביעה חוקית חשאית וגלויה . כל הנתבעים הם מעדת האשכנזים המתגוררים בירושלים הנאצלה . הנתבעים מייפי הכוח השתלטו על הקיר שיצוין בהמשך כפי שהוכח ונקבע באורח חוקי . הנתבע מיופה הכוח המוכח הנזכר בא יחד עם התובע מיופה הכוח הנזכר הרשום כחוק לבית הדין השרעי . תעודה ו 1 3 במקור : "כבריל ולד אוהאנס . " השימוש במונח "ולד" ולא "בן" בא לציין כי מדובר במישהו שאינו מוסלמי . 2 במקור : "מתולי , " שהוא הרווח בשימוש לגבי נאמן ממונה של הקדשים מוסלמיים . 3 על המנזר הארמני מאר יעקוב ראה : בן אריה , העיר העתיקה , עמ' ; 282-280 עזריה , הארמנים , עמי ; 49-45 שילר , הארמנים , עמ' . 34-31 4 זהו רבי צדוק הלוי בעלי החצר שלהלן . ייתכן שהמילה המופיעה כאן היא שיבוש של "לוי . " וראה עליו אצל פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי ; 261 יערי , שלוחי , עמי , 773 . 796 5 זהו רי משה נאמן בן רבי עקיבא מאנטיפאלע , חתנו של ר' צדוק הלוי , גם הוא בעל החצר שלהלן . פרומקין וריבלין ( בספר : תולדות , ג , עמי ( 261 וארורים מציינים כי חתנו הוא רבי משה זקס ואין הדבר נכון . על פגישתו של פרנקל , מקים בית הספר "למל" עם חתנו של די p 77 y הלוי ראה : הנ"ל , ירושלימה , עמ' . 163-162 אלה הם יצחק בן הרמ"ח , רי משה חסלוביצר חשין , שהיה גבאי בחברת "ביקור לחולים , " ויהודה ברגמן בנו של הרב אליעזר ברגמן מראשי כולל הולנד דויטשלנד שהיה חבר בחברת "ביקור חולים . " על הראשון ראה פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי . 270 ועל הרב יהודה ברגמן ואביו הרב אליעזר : גראייבסקי , מגנזי , כר ; גליס , מדמויות ירושלים , עמי an ; e פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי ; 254 יערי , שלוחי , עמי ; 794-793 ברטורא , אליעזר ברגמן .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר