ד. בית הכנסת

עמוד:68

30 האם מבנה בית הכנסת מזיק לשכנים המוסלמים ? נ [ 163 / 327 בקשה [ זו ] מוגשת [ אליכם ] לאחר התפילה [ לשלומכם ] שהיא מצוות האל . בנוכחותו של סעיד אע'א הממונה מטעם כבוד אדוננו המושל הדגול אחמד חידד פאשא , בנוכחות הממונים מטעם בית הדין השרעי הנאצל , בנוכחות הסייד בכר נסיבה , החאג' אחמד אל קטב , הסייד נור אל דין אל נמרי , הסייד מצטפא אל בשיתי ואביו של הסייד חסין ו [ גם ] בנוכחות אבו בכר אל דנף , הסייד חסין אל שרפא , מחמוד צאדק אל נמרי והח'ואגיא חיים אל שריזלי מתורגמן עדת היהודים בירושלים הנאצלה נערכה בדיקה ובחינה של יחידת השירותים הנמצאת בתוך בית הכנסת של היהודים הצמוד לקיר הקדש משפחת אל נמרי מצד מזרח . נמצא כי יחידת השירותים עתיקה היא ואין בה פגיעה בקיר משפחת אל נמרי הנזכרת . כמו כן נערכה בדיקה , בנוכחות האנשים הנזכרים לעיל , בקיר המבנה של היהודים הנמצא בתוך הבית הצמוד לבית הכנסת מצד מזרח . הבית הנזכר לעיל שייך להקדש היהודים . בין הקיר שלו נשל הבית ] לבין קיר [ בית ] משפחת אל נמרי נמצא רווח . במו כן נערכה בדיקה בקיר המערבי הנמצא בתוך בית הקדש היהודים הצמוד לבית הכנסת . הקיר הנזכר נמצא מנותק מקיר [ בית ] משפחת אל נמרי מלמעלה וכי בין שני הקירות נמצא רווח ומלמטה הוא מחובר לקיר של משפחת אל נמרי מהצד המערבי הנזכר . כמו כן נערכה בדיקה בכל הקיר המסתיר הנמצא בבית הקדש היהודים והתברר שהקיר המסתיר הוא דרומי ומעליו נמצאה תוספת יצוקה . כמו כן נמצא שיסודותיו של הקיר המסתיר הנזכר מצויים בהקדש היהודים וכי הוא בנוי בתוך בית הקדש היהודים על מנת למנוע את חשיפתם [ של היהודים לעיניים זרות . [ אשר על כן עלה הצורך להציג עניין זה לכבודכם על מנת שייצא צו נכבד אשר ימנע את בני משפחת נמר מלהתנכל לעדת היהודים בעניין זה באופן בלתי חוקי . הצו הוא מטעם מי שהוסמך לצוות . נרשם ביום הרביעי לפני תום חודש גימאדא אל אולא שנת . 1260 סיד מחמד סעיד הקאדי בירושלים הנאצלה מי ייתן ויימחל לו [ על כל חטאיו . [ תעודה 1 30 במקור : "אל מנדוב 2 . " במקור : "ואלי 3 . " במקור : "מרתפק . " 4 במקור : "מיזאך , שהוא החוט שבקצהו משקולת המשמש את הבנאים לסימונו של קיר בעת הבנייה באופן שיהיה מאונך לקרקע . 5 במקור : "מנצוב ... מיזאך . 6 במקור : "שתארה 7 . " במקור : "תלקיחה 8 . " אולי : "בנוי בצורה מושלמת" או "בנוי באופן דק 9 . " במקור : "ז ולתכם 14 10 . " ביוני . 1844 ככל הנראה מדובר באחד מבין ארבעת בתי הכנסת הנקראים יחדיו בית הכנסת על שם י " יוחנן בן זכאי .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר