ד. בית הכנסת

עמוד:67

בלשכת הוורדים , שהיתרונות והביטחון האישי , אותם השיגו בני העדות השונות הנמנים על הנתינים שלי , מטבע הדברים נזקפים ונשמרים גם לזכות העדה היהודית . על כן יש להקפיד לשמור על החסות וההגנה הניתנות להם . מכיוון שנמצא שכל זה עולה מהתבונה הנעלה של הנתינות לסולטאן , הרי בהסתמך על כך ש [ בני ] העדה הנזכרת לעיל , אלה המתגוררים ואלה שקבעו את מקום מגוריהם באזורים הנצורים הסולטאניים שלי , נהנים מחסות ומהגנה מלאים שלי כדוגמת שאר הנתינים של המדינה הנעלה שלי , אסור באופן מוחלט על מאן דהוא להתנכל ולהתערב , ללא הצדקה , הן בנושא הפולחנים העבריים הן בעניין הביטחון והשלווה שלהם . כל זאת נמצא רשום בצו הנאצל שלי הנזכר לעיל והכולל אזהרות על כך . [ צו זה ] הנושא כותרת בכתב ידי , פורסם וניתן . בהסתמך על בך שהדבר הנכון לעשותו , הוא ראשית כול לבדוק את מצב בית הכנסת הנזכר ולקבל עליו מידע במקום ולאחר מכן יש לבצע את מה שנדרש . בהסתמך על כך ובהתאם לאופן הרשום לעיל , נרשם [ שההחלטה ] תלויה בקבלת המידע [ על אודות בית הכנסת [ . פרסמתי את הצו הנאצל הנוכחי הכולל את ההוראה לערוך בירור נעל אודות בית הכנסת ] וציווי להוציא אל הפועל את כל מה שהוסבר לעיל . כעת אתם , שהנכם אדוננו [ הקאדי , [ המופתי , המושל ושאר המכותבים , עם קבלת הידיעה על ידכם , על בית הדין השרעי ועל הכלל לשאול ולברר אצל בעלי הידע על אודות מצבו של בית הכנסת ... עליכם ליזום שליחת חוות דעת והודעה לסף האושר שלי . הללו ישמשו הבהרה על [ תוצאות ] הבדיקה בהתאם לנדרש ולאחר מכן פירוט הביצוע בהתאם למתחייב . עליכם להיזהר ולהישמר מפני שיבוש (?) המצב באמצעות עיכוב או כדוגמת פעולה מנוגדת . אשר על כן ציוויתי שעם הגעתו , עליכם לפעול תוך ציות מלא מצדכם לתוכן הצו הנכבד , שיש ללכת בעקבותיו ולצעוד לאורו , אשר פורסם בנושא בהתאם למה שהוסבר לעיל . עליכם להסתמך על הסימן הנאצל . נרשם בשליש הראשון של חודש רביע אל אול שנת . " 1257 צו זה , אשר פורסם בשלושה בנובמבר , 1839 נחשב כצו הראשון הדן במטרות הרפורמות המערביות אותן קיווה השלטון העות'מאני לחולל כדי להבטיח את המשך קיומה של המדינה העותימאנית . הגם שהצו לא הבטיח שוויון זכויות מלא ללא מוסלמים , כפי שנטען בטעות בעבר , הרי הוא שב והבטיח בלשון חד משמעית המושפעת מרעיונות מערביים את זכויותיהם של הלא מוסלמים בהתאם לשריעה . תרגום של הצו לעברית נמצא אצל אטינגר , תולדות היהודים , עמי . 91-89 9 במקור : "ושימה י כרימה י תבעה י ברחי מלכדארי מקתדאסנדן בולנמש אולדיגנה בנאא 10 . " כלומר : היהודיים . 11 כלומר ו לארמון הסולטאן , לאיסתנבול . 12 שהוא ה"טע'רא . " וראה לעיל , תעודה מסי , 3 הערה 23 13 . 6 באפריל2- במאי . 1841

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר