ד. בית הכנסת

עמוד:66

29 ייסוד בית הכנסת "סוכת שלום" [ 129 / 325 ] אל אדוננו הקאדי של ירושלים הנאצלה ... ואל המושל של ירושלים הנאצלה ... ואל גדולי העם רבי המעלה נשואי הפנים בעלי המלאכה ... להווי ידוע שבירושלים הנאצלה נמצא מקום הידוע בשם "דאר באש קדיר . " קודם לכן , שני אחים בשם אלוין , (?) נתינים של מדינת הולנד , יסדו שם בכספם בית כנסת נפרד , המוקצה לקיום הפולחן של היהודים . הם כינו אותו בשם "סוכת שלום" והפקידו את ניהולו בידי אדם אחר — יצחק ברדקי , ראש הכולל שלהם . בעוד שעד עתה לא התעוררה התנגדות לכך מצד מאן דהוא , ובהתחשב בכך שבהתאם לתוכן של צו נעלה , שפורסם , הנוגע לכך שזכותה של העדה היהודית לקבל הגנה וסיוע , ועל כן ראוי שבית הכנסת הנזכר יחד עם הבתים והמגורים הנספחים אליו , יופקדו בידי ראש הכולל הנזכר , הרי הממונה על האינטרסים של הולנד באיסתנבול , בעל המעלה באקראלי בן קסמיורג גראף , שלח בקשה באמצעות דין וחשבון על מנת שיפורסם צו נאצל בעניין זה יחד עם הודעה שבית הכנסת הנזכר הוקם על ידי הולנדי . כאשר נערכה התייעצות בהתאם למה שעולה מהרישומים המחייבים של הלשכה הסולטאנית שלי , [ נמצא ] שעל פי הצו רב הצדק הסולטאני שלי אשר הוקרא תעודה 1 29 במקור : "איש ארלרי , " שהוא תואר כללי שניתן לכלל חברי הגילדות . 2 מילולית : "ביתו של הכול יכול , " דהיינו , ביתו של האל , בית כנסת . 3 במקור : "סינאוי . " 4 אחד מראשוני בתי הכנסת האשכנזיים בירושלים , שהוקם על ידי יהודי מאמסטרדם בשנות השלושים של המאה הי"ט ובישר את חידוש היישוב האשכנזי בעיר . על בנייתו , ראה תיאור שפורסם בשנת תר"ד : ( 1844 ) " ועוד בהמ"ד [ בית המדרש ] הגדול הנקר' [ הנקרא ] סכת שלם העומד מנגד בהמ"ד מנחם ציון הנ"ל בתוך החצר הגדול שקנה גביר אחד מאמשטרדם והקדישו לאשכנזים פרושים הי"ו והוא ג"כ [ גם כן ] בנין חדש נפלא מאד וכוין פתחין ליי לכל הארבע רוחות העולם שלשה עשר חלונות כמנין אחד" ( הורוביץ , חבת ירושלים , עמי לט-מ . ( ראה גם : קרגילה , הישוב היהודי , עמי , 22-21 . 87 5 סביר שהכוונה לישעיהו ברדקי , אחד משלושת המנהיגים של כולל האשכנזים הפרושים , שנתמנו בשנת תקפ"ז לטפל בענייני הפרושים בירושלים . ראה : קרגילה , הישוב היהודי , עמי . 60 על מעורבותו של ברדקי בתחזוקת בית הכנסת "סוכת שלום" ראה : שם , עמי . 87 וראה גם הנ"ל , הנהגת כולל הפרושים , עמי 148-33 פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי , 227 קרסל , תוכניות , עמי ; 133-132 גליס , מדמויות ירושלים , עמי מו-נז . על בית הכנסת סוכת שלום , הרב ישעיהו ברדקי והאחים לעהרן ראה : קרסל , תוכניות , עמי ; 94-65 בן אריה , העיר העתיקה , עמי ; 341 הרב רלבייג , העיר שבין החומות , עמי נו-נח r "האסיף לתק השנה , " שנה ג , תרמ"ז , עמי ; 75-74 גת , הישוב היהודי , עמי . 195 במקור : "ג'מאעת . " על הפעילות ההולנדית במדינה העותימאנית בשלהי המאה הי"ט ובתחילת המאה הכי , ראה את המחקר הבא המבוסס על הדיווחים של הקונסולים ההולנדים השונים : שמיט , ארבעה מאמרים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר