ג. חובות הקהילה

עמוד:60

כעת , ביקשנו חסד ורחמים מכבודכם [ שליט מצרים ] הח'דיוי הנעלה לשפץ את ה"חצר" שלנו המוכרת בירושלים הנאצלה בשם "חצר" האשכנזים הנזכרים , ואשר רשום לעיל כי היא רכושה של כל עדת האשכנזים הנמצאים בכל הארץ מאז הכיבוש ועד עתה . ניתן לנו רישיון נעלה לשפצה כפי שהייתה בעבר , על פי השריעה האצילה . ניתן לנו גם היתר חוקי [ מטעם הרשויות המקומיות ] לשפצו ואז החלנו במלאכת השיפוץ . והנה הופיעו כעת אנשים מקרב בני הנושים בדרשם את החוב של אבות אבותיהם , בהציגם שטרות חוב על כך באמרם כי ה"חצר" ממושכנת תחת החובות . המצב לאשורו הוא , שלא נמצא בידיהם שטר משכון אלא יש בידיהם שטרות ביחס לשיעור החוב והריבית בלבד . בא הכוח הנזכר [ לעיל ] ביקש מאדוננו השופט השרעי הנזכר לעיל שיודיע לו מהו פסק דינה של השריעה בעניין זה כולו . אז הודיע כחוק אדוננו וסיידנא השופט השרעי הנזכר לעיל לרב זלמון , בא הכוח הנזכר , ולשאר עדת היהודים האשכנזים הנזכרים , כי היות והמצב הוא כך , [ דהיינו [ , זה אשר לווה נפטר ואין ביד הנושים שטר משכון הרי שאין עדת היהודים האשכנזים המתגוררים כעת בירושלים הנאצלה חייבת [ לשלם , [ ולו [ מטבע ] מצרית בודדת מן החובות אשר לוו האשכנזים בעת ההיא . זאת , כיוון שהחייב נפטר כשאין לו עיזבון ואין אנשי עדתו חייבים לפרוע את חובו ו [ גם ] בנו אינו חייב יותר מכל אדם אחר לפרוע את חובו היות ואין לו עיזבון . אל למישהו מבניהם של הנושים להתנכל בשום פנים ואופן לעדת האשכנזים הנזכרים בשל שיפוץ "החצר" שלהם ... היות ולא הייתה להם זכות למשכן אותה מפני שהיא שייכת לכלל עדת האשכנזים הנמצאים בארץ , אין זה רכוש פרטי השייך לאדם אחד בשונה מאדם אחר , כחובות אחרים שבידי הנתינים . בא הכוח הנזכר ביקש לרשום זאת על מנת שיהא מסמך בידו לעת הצורך . על היות הדברים כהווייתם נרשם ביום שישי בחודש ג'מאדא אל ת'אני , שנת 252 ו . 16 לעניין ההכרה של השלטון המצרי ברכוש זה כשייך לקהילה האשכנזית ראה , לעיל , תעודה מסי . 15 וראה , לעיל , גם תעודה מסי 12 הדומה בתוכנה מהתקופה העותימאנית שקדמה למצרית . 17 במקור : "אל רח'צה . '' לעניין הרישיון לשפצה ראה , לעיל , תעודה מסי . 15 18 במקור : "אל אד'ך . לעניין הרישיון לשפצה ראה , לעיל , תעודה מסי . 15 19 בתעודה 80 ו של כרך המאה היי'ח מצוין שהקהילה האשכנזית אכן משכנה נכסים תמורת החובות . וראה דבריהם של יהוסף שווארץ וצבי \ xr \ yb כפי שמביאם מורגנשטרן , ואת הסברו של מורגנשטרן עצמו במאמרו : חורבת ר' יהודה החסיד , עמי , 281 הערה 20 . 56 במקור : "מלה . " ו 2 מילה לא ברורה במקור . 18 22 בספטמבר . 1856 תרגום תעודה זו מופיע אצל גראייבסקי , זכרון , י , עמי 6-4 ( אם כי באי דיוקים , בהשמטות מזדמנות ובסגנון ארכאי , ( ואצל סלומון , שלשה דורות , עמי 59-58 ( שהוא העתק של תרגום גראייבסקי ) ואצל קרסל ( שגם הוא העתיק ממנו , ( תוכניות , עמי . 124-122

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר