ג. חובות הקהילה

עמוד:59

לשלם את הריבית , לא כל שכן להחזיר את החוב [ המקורי . [ לא נותרה [ להם ] בררה אלא להימלט ממקום זה . "חצר" האשכנזים , הנמצאת בשכונת היהודים בירושלים הנאצלה , נותרה ריקה ולא נמצא אדם מעדת האשכנזים שיגור בה ולפיכך היא הלכה ונהרסה עד העת הזו . אלה אשר נסו וברחו [ משם , [ הלכו לעולמם ולא נותר מהם איש . מ [ יום ] בריחתם ועד עתה חלפו יותר ממאה שנה . לפני פרק זמן של כעשרים שנה או יותר , באו אנשים מעדת האשכנזים המתגוררים בארצות אוסטריה ורוסיה ושכנו בירושלים הנאצלה בחסות [ הקפיטולציות , [ כנתינים אחרים דוגמתם . בניהם של הנושים התנכלו להם ודרשו מהם את החובות של אבות אבותיהם , ואז הם ענו להם : "אלה אשר לוו [ כספים ] מאבותיכם הלכו לעולמם ואין אנו מכירים אותם , וכי אנו , אבותינו וסבותינו בנינו מבנים בירושלים עד עתה , ולא לווינו מאף אדם ולו [ מטבע ] מצרית י בודדת . " אז חלקו עליהם בניהם של הנושים [ ואמרו : [ " הנכם נמנים על כלל עדת האשכנזים והחוב המגיע לאבות אבותינו מוטל על עדת האשכנזים . " אז ענו להם [ היהודים ] ' "החוב אינו מחייב אותנו ואין אנו יודעים האם הוא אמת או שקר , הגם שאנו נמנים על עדת האשכנזים . יתרה מכך , הוא מחייב [ רק ] את זה אשר נטל את [ הכסף ] בידו . '' או אז הם לא התנכלו להם יותר במאומה . לאחר מכן הם שטחו את עניינם בפני המדינה הנעלה ואז יצא צו נעלה , בשנת , 1234 בהתאם לפסק הלכה של כבוד שיח' אל אסלאם כי אל למישהו להתנכל לעדת האשכנזים בעניין החובות , היות ואין הם צריכים לפרוע זאת על פי החוק . 5 על חובות הקהילה האשכנזית במאה הי '' ח ראה כרך המאה הי '' ח , תעודות 6 . 182-174 מילולית : "מארץ זו" " ) דיאר 7 . ( " במקור : "דיר אל סכנאג 8 . '" במקור : "בלאד אל נמסה ואל מסכוב . " מדובר כאן על עליית תלמידי החתם סופר ותלמידי הגר '' א . על עלייתם של הראשונים ראה ; זהבי , עליות תלמידי החתם סופר , עמ' . 201-189 על עלייתם של תלמידי הגר '' א ראה ? הרב שאר ישוב כהן , הגר"א ותלמידיו , עמי ; 249-237 מורגנשטרן , עליית תלמידי הגר"א , עמ' ; 222-195 פרומקין , התחלת ישוב האשכנזים , עמ' ; 149-128 מורגנשטרן ואחרים , ציפיות משיחיות , עמ' . 78-52 על השתדלותו של חיים פרחי להשיג רישיון ישיבה בירושלים לאשכנזים ראה . "הלבנון , " שנה שתים עשרה , גיליון , 11 מיום כ"ח בתשרי תרל"ו , עמי . 82 9 במקור ; "תחת אל חמאיה 10 . " בטעות נכתב "מאסכנא" במקום "מסאכנא . " וו במקור : "מצריה , " שהוא קיצור של "קטעה מצריה . " על משמעות המונח ועל שימושיו השונים ראה : כהן , כלכלה , עמי 12 . 50-48 במקור : "רפע אמרה 13 . " הכוונה לסולטאן , שכן תעודה זו הוצאה בתקופת השלטון המצרי . 31 14 באוקטובר 19-1818 באוקטובר . 1819 על צו זה בדבר ביטול החובות ועל פועלו של הרב שלמה זלמן שפירא להשגת הפירמאן ראה : מורגנשטרן , חורבת רי יהודה החסיד , עמ' . 279-278 על הרב שלמה זלמן שפירא ראה : פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי 15 . 177 במקור : "פתוא . " על מוסד הפתוא ועל משמעותם של הביטויים המיוחדים לסוג זה של תעודות ראה : הד , פתוא , עמ' ; 36-35 גרבר , מדינה , עמי . 88-79

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר