ג. חובות הקהילה

עמוד:57

לבית הדין ] הסייד מחמד ואחיו הסייד אבו אל סעוד , שני בניו של המנוח שיחי אחמד פתח אללה הנזכר , שניהם כמייצגים את עצמם , והסייד אבו אל סעוד בן הסייד אסעד עודה כמייצג עצמו וכאפוטרופוס החוקי של ילדיו הקטינים הלא הם אסעד , חסן ואחמד שהם יורשי המנוחה הסיידה דאודיה בת השיח' אחמד פתח אללה הנזכר ואשר ייפוי הכוח שלו הוא גם מטעמה של הסיידה ח'דיג'ה בת השיח' אחמד פתח אללה הנזכר , ואשר עובדת היותו מיופה כוחה מוכחת כחוק בעדותו ובזיהויו של בעלה הסייד חסן אל דאודי ואחיו הסייד עבד אל ג'ליל . עמם נכח הרב אברהם פזאנתה היהודי בא כוח הקדש עדת היהודים הגרים בירושלים הנאצלה . הסייד פתח אללה כמייצג עצמו וכבא כוחם של אמו עאישה ואחיו הסייד מחמד והסייד אבו אל סעוד הנזכרים ו [ כן ] הסייד אבו אל סעוד בן אסעד חמודה הנזכר אישרו והודו מרצונם הטוב וברוחב לב ללא כפייה וללא אילוץ שהם קיבלו ונטלו מידי בא כוח עדת היהודים הנזכר לעיל את החוב המגיע למורישם , השיח' אחמד פתח אללה המנוח הנזכר , מהקדש עדת היהודים הנזכרים במלואו ובשלמותו . שיעורו של [ חוב ] זה הוא 3 , 000 גרוש אסדי לפי מסמך הכתוב בכתב ידו של לבלר הקדש היהודים ונחתום ] בחותם האוצר שלהם הנקרא צאעד לא נותר לזכותו של אף אחד מהם כלפי עדת היהודים ובא כוחם מן הסכום הנזכר ולו מטבע כסף בודד . כמו כן הם קיבלו את הריבית על [ סכום ] זה במלואה ובשלמותה מ [ התקופה ] שלאחר מות מורישם עד יום תאריכו [ של מסמך זה . [ אם יוצג שטר חוב זה [ בעתיד ] כי אז אין לפעול על פיו כחוק , ואין להתחשב בו כלל וכלל , היות והם טענו שהוא אבד . הם , כמייצגים את עצמם וכבאי בוחנם של אחרים , [ זיכו את חובתם של בא כוח עדת היהודים וההקדש שלהם מהסכום הנזכר וריביותיו בשנים שעברו . הפטור הוא כללי , חורץ , מונע [ תביעה נוספת ] וקוטע כל תביעה , קובלנה ותלונה . זאת בהתאם לדבריהם של [ האנשים ] האלה הנזכרים "אין לי כל זכות כלפי הקדש עדת היהודים ובא כוחם . " [ כן אמרו [ , כי לאף אחד מהם אין זכות כלפי הקדש עדת היהודים הנזכרים . האדם ששילם [ דהיינו ] בא כוח הקדש עדת היהודים , זוכה מן החוב של 3 , 000 הגרוש הנזכרים וריביותיו בגין שנים עברו , זיכוי כללי , חוקי , זיכוי של גביית החוב במקור : "אל ולי , '' שהוא האפוטרופוס הטבעי ואין צריך למנותו בניגוד ל"רצי . " בהמשך מופיע בשם אפרים . וראה עליו , לעיל , תעודה מסי , 11 הערה . 7 במקור : "בית אל מאל , " שפירושו , בית ההון , בית הנכסים , כלומר , האוצר של המדינה המוסלמית בארץ ישראל העות'מאנית וכמו בכל נחלות האסלאם נועדו לבית אל מאל כל ההכנסות של אנשים שלא הותירו אחריהם יורשים , נעדרים , עבדים ועוד . במסגרת הכללית הזאת הייתה יחידה נפרדת , שעסקה בכינוס נכסי היהודים שמתו ללא יורשים , ואשר גם עליהם חל , כמובן , הדין הנזכר לעיל . הוא נקרא "בית מאל אל יהוד '' ובדרך כלל חכרה הקהילה היהודית את ההכנסות האלה . וראה : כהן ולואיס , אוכלוסייה , עמי 75-73 והערה ; 90 כרך המאה הט"ו , תעודות ; 72-60 כרך המאה הי"ח , תעודות 5 . 74-73 הלבלר הערבי לא דייק ברישום מושג זה שהיה , כנראה , בעברית , ואולי מקור המילה מלשון סעד , עזרה . 6 במקור ? "מראבחה . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר