ב. נכסי הקהילה

עמוד:50

ו 2 מחצית אדמת קבר שמעון הצדיק שייכת להקדש הקהילה הספרדית [ 180 / 373 ] כתב בית דין על אישור מטעם הרב אסחאק ואחותו אסתר היהודים , ילדיו של אבראהאם אשכנזי י על [ היות ] מחצית שטח אדמה הנמצאת בשכונת "באב אל עאמוד" שייכת להקדש היהודים . מספר שמונה . הרב אסחאק ואחותו אסתר , ילדיו של הנפטר אבראהאם אשכנזי בן יעקוב , [ שהיה ] בעבר הרב הראשי של העדה היהודית בירושלים הנאצלה , באו ביום שתאריכו [ מצוין ] בתחתיתו [ של מסמך זה ] אל מושב בית הדין של השריעה הנאצלה בבית הדין השרעי של ירושלים הנאצלה . הם זוהו באופן חוקי על ידי החיואג'ה חי בן אפרים בן הרב מורינו נבון והרש בן הארון בן חיים כהן האשכנזי . הם אישרו , הודו והעידו על עצמם מרצונם ומבחירתם החופשית כשהם בריאים , שלמים ובני דעת , בפניו ובנוכחותו של אליהו אפנדי בן הרב מורינו בן רפאל , מיופה הכוח החוקי הרשום בנושא שיצוין [ להלן , [ מטעם הרב מאיר פנאג'יל בן הרב יהודה הרב הראשי הנוכחי של העדה היהודית עמי . 155 8 על הרב הראשי הרב רפאל מאיר פנאגייל ראה לעיל , תעודה מסי , 9 הערה . 2 על ייפויי כוח שנתנו בניו של הרב פנאגייל ראה תעודות 89 / 374 , 72 / 375 ( שלמה בן הרב מאיר פנאגייל בן יהודה הרב הראשי ייפה את כוחו של נסים לוי תושב חברון לגבות 24 . 5 לירות ממספר מוסלמים תושבי תעודה 21 1 זהו הרב הראשי הרב אברהם אשכנזי שכיהן בשנים תרכ"ט-תר"מ . וראה עליו באלמאליח , הראשונים לציון , עמי ; 266-254 וינשטוק , בוני ירושלים , עמי עז-עט ; פרומקץ וריבלין , תולדות , ג , עמי ; 283-282 גליס , מגדולי ירושלים , עמי נב-נח . 2 משפט זה נכתב בשולי הדף , כתמצית העניין הנדון . במקור : "אל מלה אל מוסויה . " במקור.- "אל מערף בשחיצהם . " היה מרבני ירושלים וראה עליו אצל גאון , יהודי המזרח , ב , עמי . 451 במקור : "כוהין . " אליהו בן הרב מורנו בן רפאל נבון היה בנו של ר' יהודה בן רפאל נבון המכונה מורינו ואביו של יוסף ביי נבון . שימש בא כוחה הרשמי של העדה היהודית במועצת הפל ך בירושלים , והאמרבל של הבולל הספרדי . הוא היה פעיל גם במוסדות יהודיים אחדים ובין האחראים לרכישת קבר שמעון הצדיק . וראה אלישר , לחיות עם יהודים , עמ' ; 661 , 657 , 655 גלס , יוסף נבון ביי , עמי ; 89 גאון , יהודי המזרח , ב , עמי . 454 וראה דברי הספד שנאמרו על מותו ב"המגיד לישראל , " שנה חמישית , גיליון , 19 מיום ב' בסיוון תרנ"ו , בית אעטאב שבאזור חברון . נרשם ב 26 בגימאדא אל ת'אניה שנת 22 / 1304 במרס 100 / 388 ; 0 887 ( שלמה בן מאיר פנאגייל ובנו אשר מרכאדה ייפו את כוחו של מוסלמי לייצגם בכל פעולה משפטית . נרשם ב 24 בצפר שנת 4 / 1314 באוגוסט . ( 1896

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר