ב. נכסי הקהילה

עמוד:49

כאשר בחן השופט את דברי שני הצדדים בני הפלוגתא ועיין בהם היטב ביקש מח'ואג'ה אבראם הנזכר להמציא ראיה חוקית שתעיד לזכותו כפי טענתו . חיואג'ה אבראם הביא לשם מתן עדות את הרב יעקוב כרדוילה ואבראם ספורטה הנזכרים לעיל ואת יעקוב מיה הרב אבראהים עליין הנזכרים ורבנים נוספים . הם העידו בפני בא הכוח אסחאק אל שירזלי הנזכר , כי הבית היה חרב בתאריך הנזכר וכי הוא ושאר המבנים המקורים של היהודים היו שקועים בחובות וכי הרב הראשי לשעבר הרב חיים נסים אבו אל עאפיה , שהיה הנאמן הממונה על הקדש היהודים , ייפה את כוחו של חיים אל שירזלי הנזכר להחכירו לשתי הנשים הנזכרות והתיר להן לשפץ ולקבל את הסכום במקדמה בבחינת חילו המקנה בעלות ערטילאית בבית הנזכר . דבר זה כולו נערך בין בא הכוח הח'ואג'ה חיים ובין החוברות . בא הכוח החביר לשתי מייפות הכוח את הבית הנזכר בשלמות וקיבל מהן את הסכום המזומן הנזכר והתיר להן על פי ייפוי הכוח לבנות ולשפץ בתוך הבית וכי הסכום שיוציאוהו יהא להן דמי ח'לו המקנים בעלות ערטילאית בו . דבר זה נערך ביניהם בהצעה ובקיבול , בקבלה ובמסירה לאחר פינוי וכיוון שיש בו תועלת מרובה להקדש ודמי החכירה הנזכרים הם דמי החכירה הראויים בכל שנה ויש בהם תרומה לטובת ההקדש ובמיוחד מתבטא הדבר בתשלום הסכום המזומן של דמי הקדימה . הם העידו כפי תוכנו של המסמך שתאריכו מצוין לעיל וכי הסכום נשוא התביעה הוצא לצורכי שיפוץ על ידי מייפות הכוח ולא בוצעה שום הונאה כלפי ההקדש . הוא הביא לשם מתן עדות גם את הסייד יוסף צאדק , הבנאי הראשי ואת הסייד אבראהים בכ . הם העידו בפני בא הכוח הנזכר על הוצאת הסכום הנזכר על ידי מייפות הכוח וכי דמי החכירה שהוערכו לפני השיפוץ לטובת ההקדש —50 גרוש אסדי לשנה — הם דמי חכירה ראויים ואף יותר מכך עדותם זו נתקבלה כחוק לאחר שנבדקה מהימנותם . השופט פסק כי ייפוי הכוח , החכירה וההחכרה תקפים , כי החילו תקף וכי דמי החבירה ראויים . פסק הדין הוא חוקי ותנאיו מלאים . השופט מנע את הנאמן הממונה , הרב הראשי הנזכר , ובא כוחו מלהעלות תביעתם זו ומסר לבא הכוח הנזכר כי תביעת מייפה כוחו לא תישמע יותר בעניין זה היות שניתן פסק דין סופי . כן פסק כי החילו תקף וכי אל למייפה הכוח להתנגד למייפות הכוח בעניין זה או לדרוש תוספת על דמי החכירה . הוא התיר למייפות הכוח הנזכרות להשתמש בבית הנזכר בכל שימוש חוקי בד בבד עם תשלום דמי חכירה מדי שנה ברציפות . אסחאק הנזכר בא כוחו של הרב הראשי הנאמן הממונה הנזכר אישר מכוח ייפוי כוחו כי החכירה וההחכרה תקפות וכי שיעור הח'לו הנזכר , תשלומו ודמי השכירות הראויים תקפים כולם וכי עניין זה כולו תקף ונערך על ידי המוסמכים לכך במקום הנכון . נרשם ב 10 בחודש צפר שנת 282 ו . כותבו [ של מסמך זה ] הוא מחמד אמין אל ח'אלדי . 22 במקור : "תזכיה , " שהוא הליך משפטי של עדות על אופיים של העדים ועל היותם כשרים לעדות . וראה : פרומקין , מגילה , עמי , 231-229 סעיפים 5 23 . 1726-1716 ביולי . 1865

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר