ב. נכסי הקהילה

עמוד:48

עליין , ח'ואג'ה חיים אפרים , נסים רויון ויהודים נוספים . הבית הנזכר נבדק ונמצא כי הוא בנוי משלוש קומות . הבנאי הראשי ושאר הנוכחים העריכו את כל ההוצאות בסך 1 , 000 [ מטבעות ] זהב הונגרי משונן . הם שבו לבית הדין והעידו על הוצאת הסכום האמור וכי יש בכך משום תועלת להקדש ולהבטחת קיומו הפיזי של הנכס , שהרי להקדש השקוע בחובות אין די כסף לעשות זאת בכוחות עצמו . הסכום אשר שילמו החוברות הנזכרות כמקדמה על שיפוץ הבית יחד עם הסכום ששילמו קודם לכן על דרך של ח'לו הקנו להן בעלות ערטילאית בבית הנזכר . לאחר שעניין זה הסתיים ואושר באופן המתואר לעיל תבע אסחאק אל שירזלי כמיופה כוחו החוקי של הרב הראשי הנאמן הממונה על הקדש היהודים את אבראם דוד בא כוחן של החוברות הנזכרות והנוכח עמו במושב בית הדין השרעי באמרו בתביעתו , שהבית הנזכר לא היה חרב וכי הרב הראשי הקודם , שהיה גם הנאמן הממונה על הקדש היהודים , לא ייפה את כוחו של ח'ואג'ה חיים הנזכר להחכירו ולא התיר לשפצו ולחדשו באופן שיהא למייפות הכוח הנזכרות ח'לו בבחינת בעלות ערטילאית עליו . עוד הוסיף ואמר שח'ואג'ה חיים אל שירזלי לא היה בא כוחו של הרב הראשי הקודם לעניין זה ואף לא אישר זאת . כן הכחיש כי הסכום הנזכר הוצא להקמת הקמרונות ושאר השינויים המבניים שנזכרו בפרטי הבנייה מחדש והשיפוץ של הבית הנזכר , וטען , כי דמי החכירה הנזכרים פחותים מדמי החכירה הראויים . אשר על כן הוא ביקש מבית הדין להורות על סילוק ידן של מייפות הכוח מהבית הנזכר ולשאול כחוק את בא כוחן על עניין זה . לאחר שבא כוחן נשאל על אודות כך הוא ענה , כי בתאריך הנזכר הבית האמור היה חרב וחסר תועלת וכי הרב הראשי לשעבר , הרב חיים נסים אבו אל עאפיה , ייפה את כוחו של ח'ואג'ה חיים הנזכר להחכיר את הבית למייפות הכוח ולקבל את הסכום המזומן הנזכר ולהתיר להן לשפצו וכי הסכומים אשר יוציאום ייחשבו להן בבחינת ח'לו המקנה בעלות ערטילאית בנכס . ואכן בא הכוח הנזכר עשה כן , קיבל מהן את הסכום והתיר להן לזכות בח'לו באופן המתואר לעיל . עניין זה כולו נערך ביניהם בהצעה וקיבול , מסירה וקבלה לאחר פינוי והסכמה חוקית תוך שמירה על האינטרסים של ההקדש ולאחר שנתבררה התועלת שההקדש יפיק מכך . עוד אמר , כי אלה שמונו לבדוק את הבית ראו את חורבנו והעידו כי דמי החכירה הם רמי חכירה ראויים וזאת לפי שטר החכירה הנזכר לעיל . כמו כן ציין , כי הסכום הנזכר הוצא להכנסת השיפוצים המבניים וכי דמי החכירה הם דמי חכירה ראויים ואף מעבר לכך , דבר המביא תועלת מרובה להקדש . 9 ו במקור . "טאקאח , " בתעודה המקורית יש פירוט רב מאוד של כל השיפוצים והשינויים הארכיטקטוניים שהוכנסו בקומותיו השונות של הבניין , וביניהם קריעת חלונות חדשים , התקנת דלתות עץ , זיגוג החלונות ובניית מעקות ברזל בגרם המדרגות . 20 הכוונה למטבע הזהב של מריה תרזה שהוא הטאלר האוסטרו הונגרי . מטבע זה היה נפוץ ברחבי האימפריה והיה מקובל מאוד כמטבע אמין ' ) משונן' — שלא נפגמו החריצים שהוטבעו בשוליו . ( וראה גיב ובואן , חברה , עמי 21 . 50 דבר המבטל את תקפותה של העסקה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר