ב. נכסי הקהילה

עמוד:44

18 צו מושל דמשק המתיר לשפץ ולבנות מאפייה וחדרים לבני הקהילה [ 94 / 326 ] צו זה שלנו מופנה לכל המתבונן בו ועומד על תוכנו מקרב אנשי ירושלים ותושביה , להווי ידוע לכם כי : בהתאם לאיגרת החוקית שנתפרסמה מטעם כבוד מולא אפנדי , [ הקאדי ] בירושלים הנאצלה והנצורה כעת והפונה אל פאר הקהילה היהודית הרב הראשי של עדת היהודים בירושלים הנאצלה הרב מרכאדה גאגין החסיד [ והמתירה את ] בנייתה ושיפוצה של החצר * הישנה השייכת להקדש היהודים בשכונתם הנזכרת , [ נתבררו פרטי העניין . [ וזאת לאחר בדיקה חוקית של גבולותיה [ של החצר ] ומידות אורכה ורוחבה , ובקשתם לבנותה מחדש במאפייה [ לאפיית ] לחמיהם ומקומות למגורי בני עדתם הזקוקים למקומות מגורים , כפי שהדבר מבואר בגוף האיגרת החוקית . [ לפיכך ] הוצאנו לכם צו זה שלנו המעניק היתר ורישיון לבנות בחצר הנזכרת על פי ההודעה , כלומר , האיגרת החוקית השמורה בידו של הרב הראשי הנזכר . בל יעמוד בדרכו מתנגד בעניין זה , בבנייה ובשיפוץ של המאפייה ומקומות המגורים בחצר הנזכרת באופן החוקי הנזכר . לאור זאת הוצאנו [ לכם ] צו זה שלנו מלשכת הפל ך שלנו [ אל ] מחוזות ירושלים הנאצלה ועזה , ו [ אל ] כבוד הגנרל של הצבא האימפריאלי הסדיר . יש לפעול לפיו , דעו זאת . חתום בחותם הפלך ביום 19 ב [ חודש ] ד'ו אל קעדה שנת 2 ] 58 ו . [ 19 הינזקות חצר היהודים ביפו מבנייה סמוכה [ 101 / 333 ] כבוד האפנדי שלי , מי ייתן ויאריך האל את ימי שלטונו בעזוז וחסד . להלן עתירה [ המוגשת ] לכבודכם . היה לי הכבוד לקבל את הצו של כבודכם הכולל את תעודה 8 ו ו במקור : "בית אל מקדס 2 . " במקור : "אל מלה 3 . " במקור : "חוש 4 . " במקור : "ביורלדו 5 . " במקור : "אעלאם 6 . " במקור : "דיואן . " 7 במקור : "איאלה" — הכוונה לפל ך של דמשק , שחזרה לשלטון הסולטאן ולכפיפות דמשק לאחר גירושו של מחמר עלי מסוריה וארץ ישראל . 8 במקור : "פריק 22 9 . " בדצמבר 842 ו . וראה , לעיל , תעודות מס' 16 ו . 17

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר