ב. נכסי הקהילה

עמוד:41

16 בקשת הקהילה לבנות מאפייה וחדרים לענייה [ 31 / 326 ] זהו צו שיצא מטעם כבוד [ מושל מחוז ירושלים ] האפנדי שלנו טיאר באשא . מופת סגני [ השופטים ] חכמי ההלכה ופאר הנעלים סגן [ השופט ] וראש לבלרי בית הדין בירושלים הנאצלה כעת , ח'אלדי זאדה הסייד החאג' עלי אפנדי תרבה תפארתו . בתאריכו [ של מסמך זה ] הגיש לנו פטיציה אוהבנו ח'ואג'ה חיים שיראזלי י מתורגמן עדת היהודים הנתינים בירושלים הנאצלה . [ הוא אמר , [ כי ישנה חצר עתיקה המצויה בהקדש שלהם מימים עברו , היו בה מבנים ששימשו מקומות למגורים ובשל היותה חרבה כעת הם צריכים לבנותה מחדש . רצונם לבנות במקום ההוא מאפייה ומקומות אחדים למגורי בני עדתם הזקוקים למקומות למגוריהם . הוא ביקש מאתנו רישיון והיתר לבנייה הנזכרת . עלה כעת הצורך להודיעכם על כך כדי שלאחר בדיקה אם לא תימצא מניעה חוקית שתיעשה בנייה זו [ ויתברר ] שהמקום הוא הקדש של העדה הנזכרת מימים עברו ונמצא בתוך שכונתם , הרי שיש ליתן להם רישיון המאפשר את הבנייה הדרושה של מאפייה ומקומות למגורים באופן התואם את ההלכה כפי שציינו [ לעיל . [ לאחר הבדיקה ו [ מתן ] רישיון הודיעו לנו על כך כדי ש [ הדבר ] יהיה ידוע אף לנו . [ נרשם ] ביום 3 בחודש רביע אל אאח'ר שנת . [ 12 ] 58 חתום בחותמנו של הקאדי ] העני [ ממעש . [ תעודה 16 1 על חיים אל שיריזלי ועל משפחת אל שיריזלי ראה : גראייבסקי , זכרון , ד , עמי ; 137-136 הנ"ל , אבן שיש , עמי ; 16-5 פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי ; 216 גאון , יהודי המזרח , ב , עמי ; 297 אלבוחר , שלמה ישראל שירזלי , עמי . 278-261 2 במקור : "חוש . " משמעותו המקורית של שם עצם זה הוא "חצר פנימית של בית . " וראה " חוש" אצל : ברתלמי , מילון , עמי . 183 מכאן , ובאופן מורחב יותר , זוהי חצר המוקפת כמעט מכל עבריה במבני מגורים שבהם גרות משפחות שונות . חצר זו היא בעלת מעבר לדרך הציבורית . וראה : ריימונד , ערים , עמי : 225-223 הנ"ל , קבוצות , עמי . 149 , 148 על השימושים השונים במושג זה בדמשק ובקהיר בתקופה העותימאנית ראה : פסקואל , דמשק , עמי , 49-48 הערה ; 4 חנא , לגור , עמי 73-70 י עבד אל נור , הקדמה , עמי . 135-130 וראה דברים שכתב יהודי שטייל בעיר על החצרות השונות : "הצפירה , " שנה עשרים ושתיים , גיליון , 11 מיום כ"ז בטבת תרנ"ה , עמי . 46 ג במקור : "פרן . " 14 4 במאי . 1842 ראה להלן , תעוד 1 ת 32 / 326 ו . 94 / 326 זוהי יזמה של הקהילה הספרדית לבנות בתי מגורים לעניי הקהילה וייתכן שניתן לראות ביזמה זו מעשה דולוצי כשם שמתייחסים לבניית "בתי מחסה" בתחילת שנות ה ם , 6 כ 20 שנה מאוחר יותר . וראה : ברטורא , לתולדות בתי מחסה , עמי . 128-122 ייתכן כי הדרבון ליזמה זו בא מבניית הריסות חצר החורבה על ידי האשכנזים . ההבדל בין המקרה שלנו לבניית בתי מחסה הוא בכך שכאן מדובר בחצר שהייתה שייכת להקדש הקהילה 1 נהרסה , ואילו במקרה של בתי מחסה מדובר בבנייה חדשה לגמרי . ולנשטיין מביא תזכיר של כולל הספרדים למשה מונטיפיורי ובו מצוין בין יתר הרצאות הקהילה גם הוצאות על שיפוצה של חצר גדולה וייתכן שמדובר בחצר שבתעודתנו . וראה , הנ"ל , כתב יד גאסטר , עמי . 82-81

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר