ב. נכסי הקהילה

עמוד:39

המערבי הנזכר נמצאו אחת עשרה חנויות , מהן היו בחזקתו של אדוננו אפנדי המופתי אציל הנפש הנזכר לעיל חמש חנויות הרוסות אשר הוא שיפץ אותן ; בחזקת בנו היקר המלומד הסייד מצטפא אפנדי אל חסיני שתי חנויות שהוא קנה אותן מבנו של צאדק נמר ב 2 , 100 גרוש ; בחזקת הסייד מחמד שאבר אפנדי נקיב זאדה שתי חנויות שהוא שיפץ ; בחזקת הסייד יוסף אעיא אל ג'אעוני חנות אחת שהוא שיפץ ובחזקת הסייד מחמד צ'לבי אל נשאשיבי חנות אחת שהוא קנה את הח'לו שלה מהסייד נור אל דין מחסן . הם שבו והודיעו יחדיו לאדוננו השופט השרעי על אודות עניין זה כולו . הרב הנזכר טען , בייצגו את עצמו וכמיופה כוחה של עדת האשכנזים הנזכרים , כי אחת עשרה החנויות הנזכרות נמנות על כלל חדרי ה"חצר" מהקומה התחתונה והצד המערבי . בשל חורבנה של ה"חצר" הנזכרת שיפצו [ האנשים ] הנזכרים את החדרים הנזכרים , הפכו אותם לחנויות והשתמשו בהם ללא הסכמתם ורשותם של האשכנזים — בעלי ה"חצר" הנזכרת . הוא ביקש לשאול אותם על אודות העניין , לסלק את ידם מהחנויות ולהפכן שוב לחדרים ב"חצר" הנזכרת כפי שהיה בעבר . [ האנשים ] הנזכרים נשאלו על כך . [ וכך עלה מדברי תשובתם 1 באשר לאדוננו אציל הנפש המופתי הנזכר הוא ויתר על זכותו בחמש החנויות אשר בשימושו ומסר להם זאת וקיבל לידיו את ההוצאות [ שהוציא ] על שיפוצן [ בסך ] 3 , 900 גרוש . באשר לבנו היקר הסייד מצטפא אפנדי גם הוא ויתר על זכותו בשתי החנויות הנזכרות שבחזקתו לאחר שקיבל את מה ששילם עבורן ושיעורו 2 , 100 גרוש אסדי ומסר להם את שתי החנויות הנזכרות . באשר לסייד מחמד שאבר אפנדי נקיב זאדה , גם הוא ויתר על זכותו בשתי החנויות הנזכרות שבחזקתו לאחר שקיבל לידיו את הוצאות השיפוץ אשר הוציאן ושיעורן 3 , 000 גרוש אסדי , והוא מסר להם את שתי החנויות הנזכרות . באשר לסייד יוסף אע'א אל ג'אעוני כך גם הסייד יוסף אע'א הנזכר ויתר על זכותו בחנות אשר בשימושו לאחר שקיבל לידיו את הוצאות שיפוצו ושיעורן 750 גרוש אסדי ומסר להם את החנות הנזכרת . ואילו באשר לסייד מחמד צ'לבי אל נשאשיבי הוא ענה , כי הוא קנה את הח'לו של החנות הנזכרת מהסייד נור אל דין מחסן נמר אל נמרי בשנה שעברה , והסייד נור אל דין שיפצה לפי כתב בי דין שרעי אשר הציגו ולפיו היא שייכת להקדש חסין קמיע . הוא שכר אותה מהנאמן הממונה ושיפץ אותה , והוא לא אישר שהיא נמנית על כלל חדרי ה"חצר . " 14 במקור : "אל מחפוטי , " שפירושו : "הנצור [ על ידי האל . ''[ 5 ו מילולית : "בנו של הנקיב , " שהוא תוארו המקוצר של "הממונה על צאצאי הנביא . '' וראה , להלן , תעודה מסי , 33 הערה . 1 6 ו פירוש המילה "ריקנות , " "חלל , " 'ירווח , " והכוונה , כנראה , לתחום שבין המסד לבין הטפחות של מבנה , תחום השייך לשוכר . על כך ועל הצעה אחרת לפירוש המונח ראה / בר , הקדשים , עמי . 303-299 בפועל הייתה זו הדרך המקובלת ביותר ליצירת זכות של חכירה לטווח ארוך , הדומה כמעט לחלוטין לזכות בעלות על נכס שהוא במעמד של הקדש . מונח זה גם נתייחד לסכום 17 בעל דמות אריה . " זה היה מטבע הכסף שרווח מאוד באימפריה העותימאנית כהילך רגיל ואמין , ואשר מקורו בפיאסטר ההולנדי שעליו הופיעה דמות אריה . ראה : גיב ובואן , חברה , עמי . 50 וראה גם לכמן , אדום , עמי ; 198-197 ברנאי , יהודי ארץ ישראל , עמי . 299 , 288-287 ששילם החוכר תמורת שיפוץ הנכס המוקדש ואשר נחשב להלוואה לטווח ארוך שאפשרה לו ( תמורת תשלום דמי חכירה ) להמשיך להשתמש בנכס ללא הפרעה וללא כל הגבלת זמן . ראה גם : חנא , לגור , עמי £ / 2 ; 35-31 \ "Hikr

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר