ב. נכסי הקהילה

עמוד:34

התיר למיופי הכוח הנזכרים לעיל להגביה את קיר ביתם כדי שהוא ימנע [ את היכולת ] להסתכל לתוך חצר ביתו . התובע אמר שדבריהם בעניין זה אינם אמת . כל אחד משני הצדדים ביקש מאדוננו השופט השרעי לבדוק ולבחון את הבית הנזכר כדי לברר את הנזק ולסלקו . אדוננו [ הקאדי ] מינה מטעמו את פקידו , [ כותבו של מסמך זה ] העני מצטפא ח 'ליל אל חיאלדי , את שני הג'וקדאר שלו — חמד אללה אע'א ויוסף אע'א , את המביא הראשי [ לבית הדין ] חסין אעיא ואת המביא [ לבית הדין ] דאוד . הם שמו פעמיהם לעניין זה כשעמם חסין ביי ויחי [ א ] ביי הממונים הנזכרים לעיל מטעם כבוד המושל הנזכר ו [ כן ] הסייד יוסף אעיא אל ג'אעוני , אחמד אעיא עסלי , ח'ליל עבד אל ג'ואד , ח'ליל עמר הבנאי הראשי , אחמד אע'א נמר , הסייד צאלח ג'אעוני , רמדאן ציאם ושאר [ אנשי ] גילדת פושטי העורות המוסלמים הנמנים על שכני הבית הנזכר ואחרים זולתם מקרב יראי שמים המייחדים [ את שמו של האל . [ הבדיקה נערכה ראשית לגבי שני הצהרים והם נמצאו משקיפים לתוך חצר ביתו של התובע הנזכר אלא שהם [ נמצאו ] ישנים . המטבח נמצא [ גובל ] בקיר בית הקדש היהודים ו [ כן התברר ] כי הקיר העליון הוא הכרחי שכן הוא מונע [ את האפשרות ] להסתכל לתוך חצר ביתו של התובע ואין בו [ משום גרימת ] נזק כלפיו . [ כן נמצא ] כי הבניין עומד כפי שעמד קודם לכן , אין בו חריגה ולא נטילת [ חלק ] מהדרך הציבורית . אז חזרו האנשים הנזכרים לעיל והודיעו לאדוננו [ הקאדי ] על כל זאת כפי שפורט לעיל . כאשר התבררה בפני אדוננו השופט השרעי [ תוצאת ] בדיקת שני הצהרים הוא ציווה על הנתבעים הנזכרים למנוע את [ האפשרות ] להסתכל בכל צורה שהיא לתוך חצר ביתו של התובע היות וזהו מקום הימצאות הנשים וכן להפוך את המטבח לחדר וחדר מרווח כמות שהם [ היו בעבר . [ הקאדי הודיע כחוק לתובע כי טענתו בדבר הקמת [ חדרים ] על קיר ביתו אינה נכונה וכי הגבהת הבניין נועדה לסילוק המפגע ומניעת [ האפשרות ] להסתכל לתוך חצר ביתו . [ כן הודיעו ] כי [ טענתו בדבר ] בניית הקיר ולקיחת חלק מהדרך הציבורית אינה נכונה ומשוללת יסוד היות והבניין אינו עומד אלא על יסודות ישנים והוא אסר עליו כחוק להתנכל לעניי היהודים , תושבי הבית הנזכרים . 6 ו במקור : "מולאנא . " 17 במקור : "אל פקיר , " לשון ענווה רצניעות . 8 ו תוארו של קצין בכיר ששימש בתפקידי עזר ושירותים בארמונו של הסולטאן . על תפקידיו של הג'וקדאר בהייררכיה השלטונית ראה ערך gukadar" ' אצל : פקלין , מילון מושגים , א , עמי . 386-385 במצרים היה זה תוארו של אחד מאנשי פמליית המושל , שומר הסף שלו . וראה י אל דמרדאשי , כתאב אל דרה , עמי , 27 הערה . 3 מהתעודה שלפנינו עולה , כי השימוש במונח זה לציון פונקציונר רם מעלה בחצרו של הסולטאן הורחב והוחל גם על נושאי תפקיד דומים בפמלייתו של המושל , ואף בזו של הקאדי . 19 במקור ! "מחדר באשי 20 . " במקור : "מעמאר באשי . " ו 2 במקור : "טאיפת אל סלאח'יך , וזאת כנראה בשל הקרבה לבית המטבחיים . 22 במקור : "סאחה , " שמשמעותה דומה לזו של המילה "צחן אל דאר , " ופירושה חצר פרטית של בית בניגוד ל"חוש" שהיא חצר של מספר בתים וראה לעיל , תעודה מסי , 16 הערה 23 . 2 בטעות כתב הלבלר "אתיאת / " שפירושו "רהיטים" במקום "אסאס" — יסוד .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר