ב. נכסי הקהילה

עמוד:33

יעוד מעל לבית היהודים ביפו ( תעודה מס' , ( 19 או אף לגבי הקדש היהודים בטבריה ( תעודה מס' . ( 13 11 האם שיפוץ בית עניי היהודים מזיק לשכן המוסלמי ? [ 34 / 308 ] בנוכחות חסין ביי י האחראי על האוצר והסייד יחי [ א ] ביי מפקד הסיפאהים , הנציגים מטעמו של ח'לוצי אסמאעיל ביי שהוא שומר הסף הראשי בחצרו של מושל ירושלים בעת הזאת ] , נערך הדיון הבא : [ מחמד בן אל חאג' אבראהים ח'דר אל חמאמי תבע את בני החסות אברהם פזאנתה היהודי מיופה כוחה של עדת היהודים בירושלים ובכור מזרחי היהודי , לבלר הקדש היהודים בירושלים , האחראים על הקדש עדת היהודים בירושלים [ ו ] הנוכחים עמו במושב בית הדין השרעי . בתביעתו נגדם אמר כי להקדשם שייך בית ברחוב בית המטבחיים בירושלים הנאצלה , [ בית ] המצוי בשימושם של עניי היהודים וכי בשנת 1225 הם שיפצוהו ועל גביו חידשו ובנו חדרים אשר אחדים מהם רוכבים על גבי קיר ביתי הצמוד אליו . [ כן אמר כי ] שני צהרים בחדר המרווח של הקומה העליונה משקיפים על חצר ביתי שהיא מקום הימצאות הנשים וכי בגב החדרים התחתונים הם חידשו ובנו מטבח וכי שני הצהרים והמטבח גורמים נזק לביתי . יתרה מכך , הם חרגו בבנייה ולקחו חלק [ מסוים ] מהדרך [ הציבורית ] העוברת ] . אשר על כן ] אני מבקש להסיר מפגע זה ולסלק באופן חוקי את [ החדרים ] שבנו על קיר ביתי . שני הנתבעים נשאלו [ על אודות העניין ] והשיבו כי שני הצהרים בבית הנזכר הם ישנים והם הכחישו את הנזק [ שגורם ] המטבח וציינו כי בעת בניית הבית התובע הנזכר תעודה 1 11 כתיב : "בכ , " קריא : "ביי , " וכאן : "ביב , " כמקובל בערבית הארץ ישראלית . 2 במקור : "חיזינת דאר 3 . " במקור.- "מיר אלאי . " תוארו הרשמי של ראש הסיפאהים , כלומר , בעלי האחוזות הפאודליות במחוז כלשהו . וראה על כך בהרחבה : כהן , ארץ ישראל , עמי 4 . 307-298 במקור : "דר כאה-י עאלי סר בואביך . 5 במקור : '' מתסלם 6 . '' במקור : "אפראם 7 . " במקור : "בזאנתה 8 . " במקור : "בחיור מזראחיל 9 . " במקור : "כאתב 10 . " במקור : "מתכלם . " 11 במקור : "תחת תצרף 6 12 . " בפברואר 25-1810 בינואר 13 . 1811 במקור : "איואך . על מושג זה ראה דבריו של פוקס , הבית הערבי , עמ' 1100 "חלל התחום בקירות משלושה צדדים ופתוח לחלוטין לכל רוחב חזיתו . קשת רחבה , או לעתים קורת עץ תומכת בתקרה בצד זה של החלל . " וראה גם מאמרו של לנדמן , בית המגורים הירושלמי , עמ' . 179 לנדמן מגדיר מושג זה באופן בלתי מדויק בתור הפרוזדור שבכניסה לבית . וראה כרך המאה הי"ח , עמ' 455 , 51 וראה גם להלן , תעודה מס' , 59 הערה 14 . 8 במקור : "צחך . 15 במקור : "מקר אל נסאא . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר