א. הנהגת הקהילה

עמוד:27

של אנשים מהעדה הנזכרת לעיל הסותרת את מנהגיהם , הרי כאשר ה [ אשם ] יענש בהתאם למנהגים שלהם , אסור למאן דהוא להתערב בכך . אסור לאנשי מעמד הצבא " או אנשי החוק להתערב בענייניהם של [ הרב הראשי ] עצמו , או אנשיו , כאשר הם רוכבים על סוסים ופרדות . אסור גם לאנשי מעמד הצבא או לזולתם להציק בתביעה לקבל את המס המוטל על בתי מידות עבור בתי המידות בהם מתגוררים הרב הראשי וראשי הקהלים . אין גם להתערב [ בעניינים הנוגעים ] לבתי הכנסת השייכים להם והנמצאים במקומות השייכים לרבנות הראשית , לאתרים המיועדים לעלייה לרגל שלהם , או בדרך קיום הפולחן שלהם באמתלה לאמור : "כך עליכם להיפטר [ ממתיכם " ![ "כך קראו " ! או בכל דרך אחרת . הרבנות הראשית הנזכרת לעיל תוחזק ותנוהל בהתאם לתנאים של כתב המינוי הסולטאני הזה שלי . אין לאיש הזכות להתערב או להתנכל באופן הסותר את תנאיו וכלליו באופן כלשהו או בשל סיבה כלשהי . נרשם ביום החמישי בחודש מחרם שנת . 1311 10 הרב יעקב שאול אלישר מייפה כוחו של משה נבון 182-181 / 593 ] ( מספר [( 427 י בעל המעלה , יעקוב אפנדי , הרב הראשי הנוכחי של העדה היהודית בירושלים הנאצלה שהוא בנו של אליעזר אליאשאר העות'מאני , היה נוכח במושב בית הדין 23 במקור : "עסכרי 24 . " במקור : "קונאק 19 25 . " ביולי . 1893 התעודה תורגמה מתורכית . וראה להלן , תעודה מסי . 10 תעודה 1 0 1 בחל ק מהכרכים ספרר הלבלר לא רק את מספר העמוד , אלא גם את המספר הסידורי — שאותו הבאנו בסוגריים עגולים — של כל תעודה ותעודה . 2 זהו הרב יעקב שאול אלישר . וראה עליו , לעיל , תעודה מס' 9 והערה 4 שם . 3 שם תואר שמקורו בשפה היוונית ואשר היה מקובל באסלאם מראשית ימי הביניים . מאמצע המאה הט"ז ואילך השתמשו בו העות'מאנים בדרך כלל לציון אדם משכיל ( השכלה דתית אסלאמית , ברוח אותן שנים , ( וכן נהגו לייחדו לכמה נושאי תפקידים בכירים , למשל , לשיחי אל אסלאם שעמד בראש אנשי הדת של האימפריה . במאה הי"ט הורחב השימוש בשם זה גם לציון אנשים חשובים שאינם מוסלמים , ובכללם מי שעמדו בראש העדות הלא מוסלמיות . באותן שנים הוצמד תואר זה לשם הפרטי לציון רמת השכלה כלשהי , כדוגמת Mister באנגלית או . rpnaiyn Monsieur במאה הי"ט קיבל התואר משמעות שונה במעט בפרובינ ציות הערביות של האימפריה העות'מאנית : הוא נתייחד בעיקר לתושבי עיר חילוניים ומשכילים הלבושים בסגנון אירופי — דווקא בניגוד לאנשי דת מוסלמים או לכפריים . וראה ; "Et ' endi" , Ef- ? פקלין , מילון מושגים ; איצקוביץ / ריאליה עות'מאנית , עמי 4 . 89-86 במקור : "חיאחיאם באשי . " 5 במקור : "אל מלה אל מוסויה . " 6 בניגוד לבעל נתינות זרה . עד תחילת תקופת הרפורמות " ) תנטיימאת ( " ההבחנה נעשתה על בסיס דתי 1 מוסלמי , יהודי או נוצרי , ומאז נוספה גם ההבחנה האזרחית .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר