א. הנהגת הקהילה

עמוד:26

[ את גופתו " ![ בענייני מאכלים ומשקאות של העדה הנזכרת , שהם שייכים לנושא של כשרות וטריפה אסור למאן דהוא לקבוע ללא סמכות קביעות כדוגמת "זה טרף" " ההוא כשר . " כאשר הרב הראשי יצטרך לנסוע לאיסתנבול בשל מילוי טובת הציבור , אין להתערב ללא הצדקה [ בענייניו ] של מיופה כוחו , אותו הוא ימנה במקומו . כאשר מיופה הכוח או אנשיו [ של הרב הראשי ] יישלחו על ידי הרב הראשי לשם גביית מסי המדינה , הם יקבלו ליווי של שומרים בדרכים . על פקידי השלטון ונציגיו להימנע גם מלהתערב ולהתנכל [ לשליחיו של הרב הראשי הנמצאים בדרכים ] מכיוון שהללו החליפו בגד וכסות על מנת שיוכלו לעבור בצורה בטוחה יותר [ את המסע ] במקומות אותם הם פוקדים וחוצים , וכן מכיוון שהם נושאים כלי נשק במטרה להרחיק מהם את הרעה ולהציל את נפשם מידי שודדי דרכים . [ לנציגי השלטון אסור גם ] להטריד אותם בדרישה לקבל דבר מה בשם מתנה לכאורה או בשל מנהג קיים וזאת בניגוד לשריעה הנאצלה . במקרה ותעלה תביעה מצד הרב הראשי או מצד אחד הרבנים , מיופי הכוח או אנשיו [ של הרב הראשי ] בעניין הנוגע לשריעה הנאצלה , ויתעורר צורך בכך שהעניין יועבר לאיסתנבול ושאחד הרבנים ייעצר על פי היתר של בית הדין השרעי , הרי המעצר יתבצע באמצעות הרב הראשי הנזכר לעיל . אסור לכפות על יהודי את האסלאם כאשר אין הוא חפץ בכך מרצונו . אסור [ למאן דהוא ] להתעקש ולהשתמט מלהעלות את המסים השנתיים המוטלים עליהם — מסי המדינה , כספי הצדקה , המסים והוצאות של הקופה שלהם המכונים בשם קאבלה , וההכנסות השייכות לרבנות הראשית . במקרה ש [ אחד ] מהרבנים ימות ללא יורש והרב הראשי , או מיופה הכוח שימונה מטעמו , יקח ויקבל עבור המדינה , הן את החפצים , הכסף במזומן , הסוסים , הן שאר החפצים שהיו ברשותו [ של הנפטר , [ הרי אסור לננציג ] אוצר [ המוסלמים , [ רשם העזבונות , מנהלים ממונים של [ ההקדשים ] ואחרים להתערב [ בנושא העיזבון של הנפטר הנזכר לעיל ] באומרם : ]" הרי העיזבון של הרב הנפטר ] נרשם עבורנו בפנקס הרישומים הסולטאניים — הכללי והפרטי של אוצר המוסלמים . " אין גם לתפוס , הן את הכסף , הן את שאר הרכוש ואת החפצים השייכים ליורשיו [ של הנפטר . [ במקרה שהרבנים יוציאו צוואה , בהתאם לכללי המנהג שלהם , עבור בתי הכנסת שלהם , עבור העניים שלהם , עבור הרבנים הראשיים שלהם ועבור כל דבר , הרי [ צוואתם ] תתקבל ותישמע בבית הדין השרעי על פי המנהג והכללים שלהם ובעדויות של יהודים הנמנים על עדתם . במקרה ותתגלה עברה מחפירה 6 ו במקור : "קשאר 17 . " במקור : "טורפת 18 . " במקור : "קלאגוד 19 . ' במקור : "צדקה אקצ'הלרי 20 . " הוא מס ה"גיאבילה , " מס הבשר שנגבה מבני הקהילה והכנסותיו היו נכבדות למדי . מס זה היה הסיבה למאבק בין הקהילה הספרדית לאשכנזית כאשר הראשונה רצתה לשמור בידיה את המונופול של שחיטת הבשר ומכירתו . וראה : קניאל , היחסים , עמי ; 50-41 גראייבסקי , "נוסח כתב הגאבילה משנת תרל"ב של הפרושים והחסידים , " מגנזי , קבר ( ללא מספר עמוד 21 . ( במקור : "בית אל מאל . " וראה להלן , תעודה , 25 הערה 22 . 4 במקור : "קסאם , " שהוא גם גובה את דמי הרישום של הירושה . על גובי המס ראה : ברביר , העסכרי , עמי ; 184 , 182-181 ראפק , מט'אהר סכאניה , עמי . 9-8

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר