א. הנהגת הקהילה

עמוד:25

הנזכרת בתואנות שונות לאמור : "אתם מקיימים את הפולחן בבתים פרטיים משותפים ! אתם קוראים שם בתורה ! אתם תולים שם פרוכת ומנורה ''! מאחר שאין זה אסור על פי דינים לקרוא תורה בביתו של הרב הראשי הנזכר או בבתים אחרים , התערבות דומה [ המבקשת להתנכל ליהודים ] מנוגדת לשריעה הנאצלה , אין לה הצדקה והיא נובעת אך ורק מתוך הצקה וחמדנות לשמה . אסור לנציגי השלטון ופקידיו להתנכל ולקנוס [ את נציגי העדה ] באמצעות צווים וסריקות בבתי הכנסת ובבתי הספר הדתיים לבנים אשר הוקצו לעדה הרשומה לעיל מקדמת דנא . אל לאיש להתערב ולהתנכל להם בתיקונים ובשיפוצים הנערכים [ בבתי הכנסת ובבתי הספר ] הנמצאים ברשותם ובשימושם , כל עוד הללו נהנים מהיתר שרעי \ אל למאן דהוא להתנכל לחפצים השייכים לבתי הכנסת ולבתי הספר שלהם בשל קיומו של חוב [ של היהודים ] כלפי אדם אחר . במקרה ודבר מה יילקח [ מבתי הכנסת ומבתי הספר ] בנימוק של לקיחה וקבלה של משכון , הרי על בית הדין השרעי מוטלת החובה להחזיר ולהשיב אותם חזרה . אסור על הקאדים , על ממלאי מקומם ועל כל אדם אחר להתערב או להתנכל [ לרב הראשי או למיופי כוח הממונים מטעמו ] ועליהם להימנע מהטלת קנס או ענישה בניגוד למנהג הישן בכל המקרים בהם הרב הראשי הרשום לעיל או מיופי הכוח , שימונו על ידו , ישיגו פשרה בנושאים של חוזה נישואין ופירוק נישואין על פי מנהגם או במקרים אחרים בהם ישנו סכסוך בין שני יהודים ונדרשת התערבותם [ של הרב הראשי או של מיופה כוח מטעמו ] על פי מנהגיהם ובהסכמת שני הצדדים , במקרים בהם יש צורך במסירת שבועה בבתי הכנסת שלהם על פי מנהגיהם ובהתאם לנסיבות המקרה . [ על נציגי החוק אסור גם להתערב ולהעניש ] בעניין מסמכי הגירוש וההרחקה המחויבים כנגד מקצת האנשים הנאשמים . לרבנים הכפופים לרב הראשי הנזכר לעיל אסור לערוך חוזה נישואין שאסור על פי פולחנם , במקרה שהדבר לא נעשה באמצעות , או בהיתר , של הרב הראשי או של מיופי הכוח מטעמו . כאשר אחד מבני העדה היהודית יחפוץ לשאת נקבה , לגרש נקבה , לשאת נקבה על פני נקבה [ אחרת ] ולשם כך הם יגיעו למקום אחר , אין לערוך ולקיים את הנישואין כל עוד אין בנמצא היתר של הרב הראשי הנזכר לעיל . אסור לבעלי כוח תקיפים לכפות על רבניהם לאמור : "השא את נקבה פלונית ליהודי פלוני " ! וזאת בניגוד למנהג שלהם . המנהג של היהודים מחייב את הרבנים שלהם לא להיפטר [ מהגופה ] של היהודים אשר מתו כאשר הם פועלים בניגוד למנהג שלהם י אל לקאדים , לממלאי מקומם , לנציגי השלטון ולבעלי עצמה אחרים , להכריח ולהתנכל לרבנים לאמור : "סלקו 11 במקור : "בת ה . " 12 במקור : "סינאוו . " שיבוש של המונח המקובל בשפות אירופיות לבית כנסת . המונח שהיה מקובל עד אמצע המאה הי"ט לבית כנסת בתורכית עותימאנית הוא יחוראי ( שיבוש של המילה העברית "חבו ה . ( " מכיוון שמונח זה קיבל משמעויות שליליות בשפה התורכית — מקום של רעש , המולה ובכי — הוחל ף המונח הישן בשפת המנהל במונח מערבי . 13 במקור : "מכתב . " דהיינו , "חדר 14 . " במקור : "עורת . " מונח גנאי המקובל עבור נשים לא מוסלמיות . 15 במקור : "קאלדרמק . " הלבלר השתמש גם במקרה זה במילת גנאי — "להיפטר" במקום הפועל "לקבור" המיועד למוסלמים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר